Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Člověk a telefon

Do 30.4.2017 bude ve 2.patře Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7, přístupná zajímavá a rozsáhlá výstava Člověk a telefon.

Národní technické muzeum ve spolupráci se společností T-Mobile Česká republika otevírá atraktivní hravou výstavu „Člověk a telefon“, která mapuje historii telefonu, ale především umožní návštěvníkům vyzkoušet si, co všechno dnešní smartphony umí, jak nám telefony změnily život, a předvídá, co ještě vývoj komunikačních technologií přinese. Výstava rovněž připomíná hned několik letošních výročí: 140 let od zapsání patentu Alexandra Grahama Bella, 25 let od doby, kdy do České republiky přišel internet, a 20 let od masového rozšíření mobilních telefonů u nás.

Generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr uvedl: „Jsem velmi potěšen, že se nám v této výstavě podařilo navázat na odkaz Vojty Náprstka, zakladatele českého technického muzejnictví, jednoho z vůbec prvních majitelů telefonu v Praze, který ve své době sbíral a zpřístupňoval veřejnosti tehdejší novinky světové techniky. Ve výstavě ‚Člověk a telefon‘ připomeneme nejen bohatou sbírku historických telefonů ze sbírek NTM, ale představíme současně jednu z nejrychleji se rozvíjejících technologií, která výrazně ovlivnila a bude ovlivňovat život lidí.“
„Snad žádný vynález si lidstvo nepodmanil tak rychle a tak masově, jako mobilní telefon. Naše životy se za poslední dvě desetiletí díky němu zcela zásadně změnily,“ vysvětluje Milan Vašina, generální ředitel společnosti T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, a dodává: „Naše výstava chce připomenout, jak bouřlivým vývojem mobilní technologie prošly. Ale nechceme jen vzpomínat, proto je významná část expozice věnována budoucnosti.“
Moderním způsobem jsou ve výstavě prezentovány jednotlivé funkce dnešních smartphonů – mobil jako zábavný i užitečný společník, mobil jako počítač nebo fotoaparát, významné místo ve výstavě má prezentace systému IoT (Internet of Things) – nového trendu v oblasti kontroly a komunikace předmětů běžného využití mezi sebou nebo s člověkem.

Velcí i malí návštěvníci mohou jednotlivé funkce telefonů a komunikačních technologií nejen vyzkoušet, ale také dobře poznat díky velkému množství hravých aktivit. Čeká na ně funkční historická telefonní ústředna či poštovní schránka, ze které mohou poslat pohled. Z nejrůznějších aparátů se mohou dovolat jinému příjemci ve výstavě či zaslat SMS se svým vzkazem do budoucnosti. Svůj smartphone mohou připojit k 3D brýlím a zažít novou překvapivou virtuální realitu. Systém IoT, jeho současné využití i předpoklad budoucích možností, přibližují další nástroje určené nejen dětem: správa parkoviště autíček, měření pitné vody v barelu, komunikace s elektroměrem apod. Návštěvníci mají mimořádnou možnost seznámit se ve výstavě s chytrým autem, které je vybaveno zařízením Mojio, či zažít náročné pracovní podmínky telekomunikačního technika simulované za pomoci 3D brýlí.

Historický vývoj telefonů dokládají poklady ze sbírek Národního technického muzea. Vystaveny zde jsou historické originály z poslední čtvrtiny 19. století: např. Bellův telefon z roku 1884 nebo telefon Siemensův z roku 1890, dále telefon z kanceláře Františka Ferdinanda d’Este ze zámku Konopiště nebo luxusní telefonní přístroj Priteg se slonovinovým sluchátkem, který si zahrál v roce 1942 ve filmu Vlasty Buriana Zlaté dno. Zachycen je vývoj stolních telefonních stanic až do 80. let 20. století.

V den slavnostního otevření výstavy, 15. listopadu 2016, byla Národnímu technickému muzeu předána kniha „2036. Tomáš Sedláček a hosté: jak budeme žít za dvacet let “, která bude nedílnou součástí výstavy a po jejím skončení zůstane uložena v muzeu po dalších 20 let! V roce 2036 pak přijde zkouška ohněm – vyhodnocení, jak moc se autoři knihy ve svých předpovědích budoucnosti mýlili. Ve výstavě jsou ukázky z knihy přístupné ve sluchátkách.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Člověk a telefon