Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy členů Sdružení výtvarných umělců keramiků: Z jihu z jílu

20. 2.-10. 3. / Nová síň / Keramika

Do 10.3.2018 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá skupinová výstava členů Sdružení výtvarných umělců keramiků: Z jihu z jílu.

Výstava pořádaná Sdružením výtvarných umělců keramiků, autorů spojených s Jihočeským krajem, absolventů Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně a především propojených s řemeslnou a uměleckou tradicí keramiky v této oblasti. Za poslední půl století se formovalo několik silných generací umělců a sochařů, které spojuje společný jmenovatel – práce s keramickými hmotami v nejrůznějších výtvarných pojetích. Různost pohledů určená nejen generačním odstupem vytváří citlivé konfrontační chvění, umocněné osobitou instalací výstavy hledající vazbu na místo – prostředí vzniku díla nebo na místo určení díla v instalační koncepci Dity Hálové, podpořené grafickým designem výstavy Jany Hradcové.Tvorba všech více než deseti vystavujících svou kvalitou přesahuje geografické ukotvení. Autoři kvalitou své tvorby zasahují do celé republiky a často do zahraničí, kde úspěšně prezentují české sochařství a design. Výstavy se účastní např. Jan Benda, Pavel Drda, Jana Krejzová, Ivo Chovanec, Naděžda Potůčková, Mirek Oliva, Miloslav Svoboda, Helena Ladová Lišková, Jitka Wernerová, Valerie Stehlíková.

Poslední rozsáhlá výstava autorů z tohoto regionu proběhla v roce 2014 v Bechyni. Zaměřena byla pouze na absolventy keramické školy v Bechyni k 130. výročí jejího založení. Na akci se podílelo Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně a Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG v Hluboké nad Vltavou, za podpory Sdružení výtvarných umělců keramiků, z.s. Více na: www.artceramics.cz/spolkove-akce/fenomen-b . Tento fenomén stále aktuálního dění je třeba přiblížit a prezentovat v hlavním městě, v renomované výstavní síni a tím jej zařadit do širšího diskurzu českého současného umění a designu. Výstava se koná ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, které se této problematice odborně dlouhodobě věnuje a Jihočeského kraje.
Více info o autorech: www.artceramics.cz

Kurátorka výstavy Dita HálováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy členů Sdružení výtvarných umělců keramiků: Z jihu z jílu