Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Cizí dům ? Ein fremdes Haus ? Architektura českých Němců 1848 – 1891

Do 5.9.2015 bude v galerii UMPRUM / VŠUP, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, zdarma přístupná zajímavá výstava Cizí dům? Architektura českých Němců 1848 – 1891.

Otevřeno: Po – So, 10 – 18 h.

Již od středověku byla česká země domovem více etnik, během 19. století však v procesu rozvoje občanské a národní společnosti stanuli Češi a Němci na opačných stranách barikády. Zatímco první získávali stále významnější postavení, bojovali druzí o uchování svých pozic. Každý národ se přitom snažil o vymezení a obhájení své vlastní identity. I proto stálo umění reprezentující české Němce až donedávna mimo zájem českých historiků umění. V dějinách českého umění 19. století nebylo místo ani pro díla vytvořená v Čechách architekty pocházejícími z rakouských či německých zemí. K naprostému zapomenutí však byla odsouzena především tvorba českých Němců.
V posledních letech sílí odborný zájem o česko-německé umělce působící v Čechách za první republiky. V této době již byly obě národní společnosti od sebe oddělené a každá se ubírala svou vlastní cestou. Cílem této výstavy je upozornit spíše na společné vazby obou národů, než připomínat rozdělení. Soustředili jsme se proto na starší období, kdy proces postupné národní diferenciace teprve probíhal: od revoluce roku 1848 až po definitivní rozkol Čechů a Němců při přípravě Jubilejní výstavy roku 1891. Měla být výstavou zemskou, ale druhý z obou zemských národů se jí už neúčastnil. Zatímco v padesátých letech 19. století ještě nebylo důležité, zda projekt českého národního divadla vytvoří architekt německé národnosti, koncem století tu proti sobě stály dva znesvářené tábory.
Architektura jako umělecký obor, který se nejvíce zapojuje do tvorby veřejného prostoru, hrála ve vzájemném národnostním vymezování Čechů a Němců důležitou roli. Německou identitu měly reprezentovat zvláště budovy velmi úzce spojené s národní myšlenkou – německá národní divadla, německé spolkové domy, radnice německých měst, turnerské tělocvičny nebo luteránské kostely. I u těchto staveb bychom však našli vazby k české tvorbě, podobně jako v architektuře měst v někdejší německé jazykové oblasti

Autorka výstavy: Věra Laštovičková
Architektonické řešení: Jakub Tejkl
Realizace výstavy: Studio Griff
Grafické řešení: Toman Design
Fotografie: Jan Dočekal, Manuela Gößnitzer, Ondřej Kocourek, Kateřina Neumannová, Jaroslav Vyšín
Překlad: Stefan Bartilla
Produkce: Veronika Rollová

Výstava je součástí projektu Katedry teorie a dějin umění VŠUP „Umění, architektura, design a národní identita“, který podpořilo Ministerstvo kultury ČR v rámci Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI, kód DF12P01OVV041).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Cizí dům ? Ein fremdes Haus ? Architektura českých Němců 1848 – 1891