Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Čína – Říše středu

22. 10.-30. 9. / Náprstkovo Muzeum / Historie

Do 30.9.2016 bude v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Čína – Říše středu.

Národní muzeum otevírá novou výstavu Říše středu, která prostřednictvím vzácných předmětů ze sbírek Náprstkova muzea představí málo známé období dějin Číny od 3. století n. l. do závěru dynastie Ming na počátku 17. století. K vidění bude i jeden z TOP předmětů Národního muzea – skulptura bodhisattvy soucitu. Návštěvníci pak mohou obdivovat i 10 m dlouhý svitkový obraz zachycující život v čínském idealizovaném městě s řekou, hrobové figurky představující koně, povozy i různé typy lidí od krásných dam po úředníky a vojáky nebo zdobené nádoby z porcelánu, který patří k čínským vynálezům. Většina z předmětů je vystavena vůbec poprvé! Připraven je také bohatý doprovodný program.

Výstava Říše středu představuje návštěvníkům málo známé období dějin Číny. Ukazuje přibližně dobu tisíce let, v nichž se čínská společnost a kultura velmi měnila, a to především díky obchodním kontaktům s blízkými i vzdálenými zeměmi.
„Vývoj čínské kultury a společnosti je základem, na němž jsou postaveny významové linie, reprezentované vystavenými předměty, které může návštěvník na výstavě objevovat. Jde především o linii kontaktů s blízkými i vzdálenými oblastmi, linii vývoje společnosti, technologického vývoje keramiky a porcelánu, a dále linii buddhismu, který je jediným ze tří hlavních myšlenkových proudů v Číně, jenž je cizího původu,“ říká autorka výstavy Helena Heroldová.

Skulptura bodhisattvy soucitu a další unikátní předměty ze sbírek Náprstkova muzea
„Na výstavě Říše středu ukazujeme jeden z deseti nejvzácnějších předmětů, které Národní muzeum opatruje ve svých sbírkách – skulpturu bodhisattvy soucitu, jež vyniká nádherným zpracování v porovnání s jinými skulpturami tohoto typu. Ale nejen to. I další předměty, které jsou zde vystaveny vůbec poprvé, dokazují, jak jsou sbírky Národního muzea bohaté a že čínská podsbírka Náprstkova muzea se řadí mezi světovou špičku,“ dodává generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
Výstava Říše středu je rozdělena do tří celků. První část výstavy je věnována období druhé poloviny prvního tisíciletí. Seznamuje s Hedvábnou stezkou a jejím vlivem na kulturu a společnost Číny. Návštěvník zde může kromě detailně propracované skulptury bodhisattvy soucitu obdivovat také hrobové figury v podobě lidí, zvířat nebo vozů představující život vládnoucích vrstev i roli obchodu ve společnosti, buddhistickou plastiku reflektující příchod buddhismu do Číny i ukázky glazované keramiky dokumentující technologický vývoj, který posléze vedl k výrobě porcelánu.

Druhá část výstavy je zaměřena na příchod Mongolů na čínské území ve 13. století. Toto období představovalo období prosperity a klidu, i když za soustavného tlaku cizích etnik ze severu a západu Číny. Poté, co mongolská dynastie ovládla čínské území, politická stabilita rozsáhlé mongolské říše podpořila obchod mezi Čínou, střední Asií a Západem.
Třetí část výstavy seznamuje návštěvníky s obdobím 14. až počátku 17. století a dynastií Ming (1368–1644). Obchod dokumentuje výběr exportního porcelánu, včetně misky nalezené při archeologických výzkumech v Praze, která pochází z počátku 17. století. Bronzové plastiky bodhisattvů navazují na dřevěné a kamenné buddhistické plastiky z první části výstavy.
Linii vývoje společnosti zastupují dva rozměrné svitkové obrazy. Deset metrů dlouhý svitek Klid a mír na řece je pozdější kopií malby z přelomu 11. a 12. století. Detailně zachycuje pulzující obchodní město. Pětimetrový svitek Jaro v paláci Chanů zobrazuje zábavy dvorské společnosti. Tento svitek je pozdější kopií malby z přelomu 15. a 16. století.

Speciální linka mladého návštěvníka a bohatý doprovodný program
Pro dětské návštěvníky je přichystaná speciální linka. Těšit se mohou na kresleného průvodce, který je seznámí s historickými fakty a životem v Číně.
Výstavu doprovází také řada programů. Připraveny jsou zajímavé přednášky a workshopy, jejichž témata – život v čínském městě a čínská tradiční společnost – vycházejí z obou zmíněných svitkových obrazů. K dispozici je také mobilní průvodce nabízející zajímavé webové odkazy a ukázky z českých překladů dobové čínské literatury.

Výstava se koná pod záštitou Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice.

Více informací na www.nm.cz a www.muzeum3000.cz.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Čína – Říše středu