Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Chudá Praha Lidé – místa – instituce (1781-1948)

16. 4.-25. 8. / Muzeum hl.m.Prahy / Historie

Do 25.8.2019 bude v hlavní budově Muzea hl.m.Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, přístupná velmi zajímavá a rozsáhlá výstava Chudá Praha Lidé – místa – instituce (1781-1948).

Praha, jak ji neznáte. Chudá Praha. Víte, kde byste našli Fišpanku, Bílý hrad nebo Arizonu? Jaké služby poskytoval hotel Kandelábr a kdo byl otec chudých? Město netvoří jen panovnická sídla, šlechtické paláce, honosné měšťanské domy a vznešená církevní architektura. K výrazu města a jeho atmosféře přispívají neméně jeho chudí. Chudoba k městu patřila a patří. Chudoba má nezanedbatelný etický i estetický rozměr.

Výstava Chudá Praha je pohledem na chudobu ve městě v 19. a zejména v 1. polovině 20. století z několika perspektiv. Historické obrazové materiály – především fotografie a tisky – dokumentují každodenní starost nejchudších vrstev o jejich skromné živobytí. Unikátní snímky zachycují místa, která chudí obývali nebo na kterých se zdržovali. Návštěvníci mají zároveň možnost seznámit se s vybranými institucemi, ve kterých nejchudší lidé nalézali útočiště a podporu. A nahlédnout tak i způsoby, jakými se společnost s chudobou vyrovnávala prostřednictvím chudinské a sociální péče, jak se formovala od josefínských dob. Výstava Chudá Praha poodkrývá stinné stránky velkoměsta a umožňuje uvidět je v širších souvislostech. Nabízí tak návštěvníkům srovnání historické a současné reality. Autorkou výstavy je Jana Viktorínová, vedoucí historického oddělení MMP.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Chudá Praha Lidé – místa – instituce (1781-1948)