Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Cesta slovenskou Amerikou

18. 12.-15. 1. / Slovenský dům / Historie

Do 15.1.2018 bude ve Slovenském domě, Soukenická 3, Praha 1, v podzemí přístupná výstava Cesta slovenskou Amerikou.

Výstava podáva pútavo slovom i obrazom informácie a fakty o ceste delegácie Matice slovenskej do USA a Kanady v roku 1936. Delegáciu tvorili tajomník Matice slovenskej Jozef Cíger Hronský a historik Konštantín Čulen s manželkami, referent Umeleckého odboru MS Jozef Cincík a referent Národopisného odboru MS Karol Plicka.

Na prvé kontaktné listy v roku 1935 bol ohlas v Amerike taký pozitívny, že v Matici slovenskej hneď začali plánovať cestu za Slovákmi v Amerike. Prípravy boli dôkladné, veď delegácia viezla vyše 40 000 kníh, vyše 20 000 brožúr, 6 500 čísel časopisov, 600 obrazov, fotografie významných osobností a slovenských miest, ale aj kroje, keramiku, gramofónové platne, filmy, diapozitívy.

Pôvodne mali v pláne navštíviť štyri oblasti so silným zastúpením slovenského obyvateľstva – New York, Pittsburgh, Cleveland a Chicago, avšak záujem amerických Slovákov o stretnutie s delegáciou rozšíril ich cestu aj do Scrantonu a Detroitu a do kanadského Windsoru. Fotografie dokumentujú srdečné a búrlivé vítanie delegácie vo viacerých mestách.

Celkovo za 214 dní navštívili 98 miest, kde usporiadali prednášky, výstavy či výstavky, absolvovali formálne i neformálne stretnutia a rozhovory s významnými osobnosťami či návštevu radníc, zúčastňovali sa na spoločenských obedoch či večeriach a banketoch.

Delegácia zároveň zbierala dokumentačný materiál o živote Slovákov v Amerike, ktorý im pripravili na výzvu Jozefa Cígera Hronského. Obraz o priebehu a výsledkoch cesty podal Jozef Cíger Hronský v publikácii Cesta slovenskou Amerikou, a práve úryvky z nej dodávajú celej výstave emotívny podtón.

Autorka, PhDr. Zuzana Pavelcová, logicky rozčlenila materiál na 19 panelov podľa časovej následnosti. Úvodný panel predstavuje členov delegácie na spoločnej fotografii, ďalej sú uvedené skutočnosti do príchodu na  americký kontinent: rozširovanie matičnej činnosti v 30. rokoch 20. storočia aj na Slovákov v zahraničí, v tomto prípade na Slovákov v USA a Kanade, príprava delegácie na cestu, cestovanie na americký kontinent, Matica slovenská krajanom, cez oceán za krajanmi, ciele cesty. Na ďalších paneloch sú sprístupnené vybrané fotografie a údaje z pobytu na americkom kontinente: 214 dní v Amerike,  Newyorská oblasť, New York, Passaic, Východopensylvánska oblasť, Pittsburská oblasť, Cleveĺandská oblasť, Detroitská oblasť, Chicagska oblasť, Kanada, záverečné dni vo Washingtone, americkí Slováci Matici slovenskej. Posledný panel návrat delegácie do vlasti pripomína aj dôvody prerušenia spolupráce Matice so Slovákmi v Amerike v roku 1938. Ale hlavný cieľ cesty – vytvoriť zázemie pre budúcu kultúrnu spoluprácu a získať materiál o živote krajanov v Amerike, bol naplnený, dokonca k zámeru informovať a spoznávať sa pridružil sa aj reprezentačný charakter.

Autorkou scenára výstavy je PhDr. Zuzana Pavelcová, riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej, ktorá využila ako hlavný zdroj archívny materiál Krajanského múzea a Archívu Matice slovenskej. Grafický dizajn a prepress pripravil Mgr. art. Ján Novosedliak.

Autor príspevku


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Cesta slovenskou Amerikou