Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy „Český (hyper)realismus – prof. Zdeněk Beran a jeho žáci“ – soukromá sbírka Pavla Feigla (FEIGL GALLERY)

10. 5.-29. 5. / Galerie kritiků / Malba

Do 29.5.2016 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá a krásná výstava „Český (hyper)realismus – prof. Zdeněk Beran a jeho žáci“ – soukromá sbírka Pavla Feigla (FEIGL GALLERY).

Vystavující umělci: Zdeněk Beran, Karel Balcar, Zuzana Dvorská-Šípová, Jan Gemrot, Jindřich Hájek, Pavel Holas, Alžběta Josefy, Filip Kudrnáč, Jan Mikulka, Blanka Nováková, Marek Slavík, Zdeněk Trs, Jan Uldrych

Kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro

Výstava současných českých hyperrealistů, školených v ateliéru figurální Malby IV. na pražské AVU u prof. Zdeňka Berana se koná k poctě mistra, který skonal v 77 letech v listopadu 2014. Jeho žáci se vyhranili stylově jako tendence navazující na premoderní umění, zvláště tradice barokního iluzionismu, manýrismu a klasicismu. Jejich díla zpracovávají viděnou skutečnost ještě precizněji než někdejší anglosaská fotorealistická malba 70. let. Popisnost v obraze zdůrazňují tito umělci jako specifikum své tvorby, nepoužívají malířskou zkratku, ale zobrazují věrně to, co se v daném záběru obrazu vyskytuje. Řadí se ke špičkám této malířské tendence v Čechách od počátku milénia. Výstava jejich prací k poctě prof. Berana chce být i konfrontačním příspěvkem v dialogu se současnou abstraktní malbou. Zároveň je reprezentativní ukázkou soukromé sbírky Pavla Feigla (FEIGL GALLERY) v pečlivém výběru děl, jež byla v kontextu tohoto výtvarného názoru vytvořena.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy „Český (hyper)realismus – prof. Zdeněk Beran a jeho žáci“ – soukromá sbírka Pavla Feigla (FEIGL GALLERY)