Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Československá astrofotografie

18. 11.-22. 1. / Fotograf Gallery / Fotografie

Do 22. 1. 2022 bude ve Fotograf Gallery, Jungmannova 7, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Československá astrofotografie.

Vystavující autoři: Zbyněk Baladrán, Stano Filko, Michal Kern, Jiří Kruliš, Richard Loskot, Katarína Poliačiková, Štěpánka Sigmundová, Rudolf Sikora.

Rok 2021 zakončí Fotograf Gallery skupinovou výstavou mapující uměleckou fascinaci vesmírem. Kurátorka Hana Buddeus se v koncepci výstavy opírá o československé prostředí a umělce. V centru jejího zájmu jsou jak historické fotografie, tak současní tvůrci, kteří se s tématem vesmíru konfrontují. Pozornosti kurátorky neuniká ani snaha různých politických režimů téma využít ve prospěch vlastní ideologie.

Výstava Československá astrofotografie obrací pozornost k samotnému pozorovateli. Spíš než jako prostor určený k dobývání, je vesmír výzvou k soustředění, které často vede až k existencionálním otázkám. Vesmír v této perspektivě nevidíme z dálky, ale na základě vlastních zkušeností spojených s naší historií či geografickým ukotvením se nám stává bližším a osobním místem. „Fascinace noční oblohou je pravděpodobně starší než lidstvo samo. Za určitých předpokladů by bylo možné tvrdit, že fotografie noční oblohy jsou starší než fotografie. Louis Daguerre prý pořídil snímky noční oblohy ještě před oficiálním vyhlášením vynálezu,“ vysvětluje v kurátorském textu výstavy Hana Buddeus.

Prostor v Jungmannově 7 od druhé poloviny listopadu zaplní díla osmi českých a slovenských autorů a autorek. Mezi díly jsou zastoupeny jak archivní fotografie, tak díla současná. Ve spodním prostoru galerie bude umístěna instalace Richarda Loskota vytvořená za pomoci kyanotypie. Jedná se o historickou fotografickou techniku, která je založena na použití železitých solí, které reagují na světlo. Výsledný obraz získává výrazně modrý nádech.

Z dalších fotografických a reprodukčních technik se ke slovu dostanou např. serigrafie (umělecké sítotisky). Dílo Realita kozmu slovenského konceptuálního umělce Stana Filka ve výstavě představuje napětí mezi východem a západem, realitu, která provázela dobývání vesmíru v druhé polovině dvacátého století. „Hvězdné války“ mezi USA a zeměmi Východního bloku na výstavě dokreslují také snímky Vladimíra Remka. První a jediný Čechoslovák ve vesmíru je na fotografiích Jiřího Kruliše (archiv ČTK) zachycen nikoli v pozici dobyvatele, ale při tréninku v sovětském hvězdném městečku.

Možnosti a meze vesmírné imaginace ve svém díle zkoumá i Zbyněk Baladrán. Divokou privatizaci 90. let minulého století využil jako paralelu k současnému podnikatelskému dobývání vesmíru. Na proměny naší perspektivy v čase pak poukazuje Katarína Poliačiková, která svou instalaci sestavila z pohledů do vesmíru ze slovenské astronomické publikace z osmdesátých let a z identických pohledů z archivu NASA z roku 2013.

Na výstavě je zastoupeno i několik prací Rudolfa Sikory. V souladu s teorií antropického principu formulovanou v sedmdesátých letech 20. století artikulují pozici pozorovatele a kladou otázky související s pozicí člověka ve vesmíru: Odkud přicházíme? Kde jsme? Kam jdeme? Je vesmír v nás?

Součástí výstavní koncepce Fotograf Gallery je tamatický doprovodný program ke každé výstavě. Galerie se v něm opět zaměří na všechny věkové kategorie návštěvníků.

Jan Wollner: Socialistické planetárium (přednáška) středa 19. 1. 2022, 18:00 ve Fotograf Gallery Město Jena, kde firma Carl Zeiss zkonstruovala první moderní přístroj na promítání hvězdné oblohy, připadlo po válce východnímu bloku a planetária, jejichž výroba zde pokračovala, se stala důležitým prvkem socialistické ekonomiky a ideologie. Na příkladu pražského planetária teoretik umění Jan Wollner vysvětlí, jak tato instituce vznikla a jak se podílela na ideologicky podmíněné konstrukci dobových obrazů vesmíru.

Dílna pro děti s Richardem Loskotem Výtvarník Richard Loskot v tematicky zaměřené dílně provede nejmladší generaci vesmírem. Součástí výstavy budou i samoobslužné listy pro děti se zábavnými úkoly a tajenkami, které budou zdarma k dispozici ve Fotograf Gallery po celou dobu trvání výstavy-

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: PetrFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Československá astrofotografie