Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy „České výtvarné umění ve Francii“

20. 1.-28. 2. / Galerie Moderna / Malba

Do 28.2.2016 bude v galerii Moderna, Masarykovo nábřeží 24, Praha 1, přístupná krásná a zajímavá výstava „České výtvarné umění ve Francii“.

GALERIE MODERNA připravila na přelom ledna a února výstavu obrazů, kreseb, grafických listů a plastik českých výtvarných umělců žijících a tvořících ve Francii v průběhu 20. a 21. století, autorů, kteří stáli u zrodu nové kapitoly francouzského moderního umění, a po právu se stali trvalým pojmem českého moderního malířství.

Václav Boštík
Otakar Coubine
Alén Diviš
František Foltýn
Adolf Hoffmeister
Jiří Kars
Jiří Kolář
Jan Křížek
Rudolf Kundera
František Kupka
Miloslav Moucha
Josef Šíma
Jindřich Štyrský
Toyen
Jan Zrzavý

Výtvarníci, jejichž umění vyšlo z Čech, aby se stalo světovým a opět se pak navrátilo tam, kde se zrodilo.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy „České výtvarné umění ve Francii“