Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy České výtvarné umění ve Francii

11. 4.-13. 5. / Galerie Moderna / Malba

Do 13.5.2018 bude v galerii Moderna, Masarykovo nábřeží 24, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava České výtvarné umění ve Francii.

Výstava „ČESKÉ výtvarné umění ve FRANCII“ představuje 17 českých autorů, kteří žili a tvořili ve Francii. Irena Dědičová, František Eberl, František Foltýn, Hella Guth, Jiří Kars, Jiří Kolář, Otakar Kubín, František Kupka, Jaroslav Macek, Miroslav Moucha, Vojtěch Preissig, Miloš Sikora, Pavel Skalník, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Jan Zelenka.
Autoři, kteří se stali součástí světového kulturního dědictví a vývoje světového umění.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy České výtvarné umění ve Francii