Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy České umění ve Francii

23. 10.-1. 12. / Galerie Moderna / Malba

Do 1.12.2019 bude v galerii Moderna, Masarykovo nábřeží 24, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava České umění ve Francii.

Výstava výtvarníků žijících a tvořících ve Francii představuje české umělce, kteří se stali součástí světového kulturního dědictví a zároveň součástí vývoje a rozvoje světového dědictví.
Irena Dědičová, Fr. Zdeněk Eberl, František Foltýn, Hella Guth, František Janula, Jiří Kars, Jiří Kolář, Otakar Kubín, Rudolf Kundera, František Kupka, Jaroslav Macek, Miroslav Moucha, Miloš Síkora, Jaroslav Serpan, Josef Šíma, Toyen, Jan Zelenka.
ce jak 60 prací – olejů, kreseb, grafických listů a plastik mapuje různorodost, ale zároveň nezaměnitelný rukopis autorů vyvěrajících z českých pramenů a tradic.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy České umění ve Francii