Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Česká kaligrafie IROHA / HATAI

Do 28.7.2020 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná velmi zajímavá skupinová výstava Česká kaligrafie IROHA / HATAI.

Výstava včetně účasti 3 japonských umělců a klasických děl Zdeňka Sklenáře.

Výstava bude doprovázena besedou s autory, popřípadě workshopem, před zakončením výstavy.

V roce 2020 oslavují Česká republika a Japonsko 100. výročí vzájemných vztahů, provázených dlouholetou kulturní spoluprací i ve výtvarné oblasti. Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA rozvíjejí již několik let na základě pravidelné výměny výstav systematickou prezentaci současné japonské kaligrafie, jejíž výuka našla své nadšené stoupence i u nás. Projektu 3 výstav vysílaných do Japonska předchází zkušenost s uspořádáním dvou mimořádných kaligrafických výstav „Hatai“ a „Posvátná hora Fudži“ (2017), poté výstava „Poezie a obraz“ (2019), jež uspořádaly Sdružení kritiků umění a teoretiků / Česká sekce AICA v Galerii kritiků v Praze.

Již rok 2017 představoval významné výročí v mezinárodním kontextu česko-japonských vztahů, kdy si obě země připomněly 60. výročí obnovení diplomatických vztahů po 2. světové válce. Tématem japonské dvojvýstavy v rámci „Roku české kultury v Japonsku 2017“ v ČR se tudíž stala špičková kaligrafická tvorby Hatai v květnu, a v září 2017 obohacená o tušovou malbu a vizuální poezii s monotematickým zadáním Posvátné hory Fudži. Do Japonska vyslala Galerie kritiků v roce 2017 dvě tematické výstavy „Metaplay Praha-Tokyo“ a „Krajina jinak / Another Landscape – „Yohei Kina a Josef Achrer“.

Styl kaligrafie nazývaný „hatai-sho“ označuje vysoce kreativní a individualistický výraz tradičního asijského umění, doslova překládaný jako „destrukce písma“. Vyjadřuje poučení ze starobylého piktografického psaní japonských znaků poté, co byly uvedeny v 6. století do Japonska z Číny, a před tím, než prošly formální redukcí složitého tvaru. V určité stylizaci styl „hatai“ sdružuje ve svém vyjádření i písmo původních dvou abeced, jež ve starém Japonsku fungovaly ještě před zavedením čínských znaků, a později dostaly jen partikulární gramatickou funkci s omezeným vyjadřováním významů.

V září 2017 proběhla prezentace japonských umělců nejen v kaligrafii, ale i v tušové malbě, doprovázené poezií a ztvárňující jeden z hlavních vizuálních symbolů Japonska – posvátnou horu Fudži.

V roce 2019 se v Galerii kritiků konala výstava „Verš a obraz / Poetry and Image“, věnovaná vzpomínce přátel na Petra Geislera, vynikajícího japanologa a kaligrafa, básníka a filosofa, u příležitosti 10. výročí jeho úmrtí, pod záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR a Česko-japonské společnosti, opět za účasti 4 japonských hostů z kaligrafické asociace Hatai. Představila kromě děl umělce poprvé i tvorbu Petry Vitáskové a pro velký úspěch se stala příslibem spolupráce, vrcholící dnešním projektem v roce 2020.

Petra Vitásková se vyučila kaligrafii v japonské škole kaligrafického sdružení Nihon Shodo Kyoiku Gakkai, Tokyo (Výukové a výzkumné sdružení japonské kaligrafie v Tokiu) . Od roku 2001–2005 studovala pod vedením mistryně Akiko Crowther a v letech 2005–2008 ji školila prof.Kaori Ishijima. Své práce vystavovala v Česku, Barceloně či na Novém Zélandu, v roce 2019 poprvé samostatně v Japonsku. Dosáhla 6. výkonnostního stupně (dan) v různých disciplínách kaligrafie (psaní čínských znaků, básní i súter v různých formátech) a absolvovala zkoušku Shi-kjó, jež ji opravňuje kaligrafii vyučovat. Od roku 2006 vede kurs kaligrafie jednou týdně na Malé Straně v Praze ve spolku zvaném IROHA. Spolupracuje na kaligrafických výstavách v Japonsku i Česku a připravuje české žáky na zkoušky v japonské škole. Jejich školní výstavu v Galerii Ando v Tottori v roce 2021 organizuje uznávaný japonský mistr kaligrafie Hokai Shibayama.

Autoři kaligrafie zpracovávají japonské znaky v tradičních i volných stylech. Obsahově zařadili do svého obrazového vyjádření i slovo, básně a japonská přísloví. Kaligrafie jsou stylově adjustovány do svitků či podlepovány tradičním způsobem, buď rámovány do obrazů anebo nalepeny na desky. Některé práce jsou prováděny přímo na tuhém papíře.

Letošní výstavní projekt slouží nejen unikátní prezentaci specifického žánru české kultury, ale je také užitečný pro další spolupráci kaligrafických umělců obou zemí.
Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D.,
předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / kurátorka Galerie kritiků

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: PetrFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Česká kaligrafie IROHA / HATAI