Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Česká cena za architekturu 2016

8. 11.-11. 12. / DOX / Architektura

Do 11.12.2016 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná velká a zajímavá výstava Česká cena za architekturu 2016.

Na počátku roku 2016 vyhlásila Česká komora architektů první ročník České ceny za architekturu (ČCA), soutěžní přehlídky kvalitních architektonických realizací z celé České republiky. Do letošního prvního ročníku se přihlásilo téměř 500 realizací, které hodnotí prestižní mezinárodní sedmičlenná porota. V červnu byl představen užší výběr 63 nominovaných prací, z nichž v listopadu 2016 vybere porota 10 finalistů a jednoho držitele České ceny za architekturu 2016.

Výstava představí všechny realizace, které byly nominovány do užšího výběru, podrobněji pak přiblíží práce finalistů a historicky prvního vítěze této nové soutěžní přehlídky.

Vyhlášením ceny Česká komora architektů navazuje na své další aktivity, jimiž propaguje výsledky práce jak etablovaných, tak začínajících architektů. Cílem ČCA je představit architektonická díla nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. I z tohoto důvodu nejsou díla posuzována v rámci jednotlivých kategorií a bude udělena jen jedna hlavní cena.

Mezinárodní porota:

 

Jan De Vylder (Belgie)

architecten de vylder vinck taillieu bvba

 

Ivan Koleček (Československo), žije a projektuje ve Švýcarsku

Atelier d’architecture Ivan Kolecek

 

Martin Rein-Cano (Argentina), žije a projektuje v Německu

TOPOTEK 1

 

Kees Kaan (Nizozemí)

KAAN Architecten

 

Boris Bežan (Slovinsko), žije a projektuje ve Španělsku

Architectural Studio MX_SI

 

Joe Morris (Velká Británie)

Duggan Morris Architects

 

Miriam Lišková (Československo), Slovensko

SLLA Architects

Všechna přihlášená díla a další podrobnosti o České ceně za architekturu naleznete na www.ceskacenazaarchitekturu.cz.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Česká cena za architekturu 2016