Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848)

Do 13.4.2018 bude ve 2. patře Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, zdarma přístupná panelová výstava Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848).

Cílem výstavy je představit, jak Poláci v polovině 19. století vnímali Čechy jako zemi a Čechy jako formující se národ. Nutně tak srovnávali vlastní situaci po Listopadovém povstání s činností české národní elity v době předbřeznové. Nejdůležitější kontakty mezi Čechy a Poláky byly navázány, když zavládlo jaro národů, na Slovanském sjezdu v Praze roku 1848. Kteří Češi byli zapojeni do této spolupráce? Na polské straně se objeví se známá jména A. Mickiewicze, F. Chopina či E. Chojeckého, ale i některé dosud neznámé pohledy.

Klíčovými představiteli byli na obou stranách učenci. Jak a kde vědci navázali kontakty, jaká byla jejich vzájemná spolupráce, v jakých oblastech docházelo ke kulturní výměně? A jakou roli zde sehráli „nositelé ruských řádů“? Šlo nejen o výměnu publikací, ale také o sdílení zkušeností, přenos forem organizace učených společností. V neposlední řadě jde o ocenění a jmenování zahraničních kolegů členy vlastní učené společnosti.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848)