Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Čechy – Sasko, jak blízko, tak daleko

Do 15.9.2019 bude ve Šternberském paláci Národní Galerie, Hradčanské náměstí 15, Praha 1, přístupná v konírně krásná a rozsáhlá výstava Čechy – Sasko, jak blízko, tak daleko.

Rozsáhlá výstava Čechy–Sasko. Jak blízko, tak daleko ve Šternberském paláci Národní galerie Praha vůbec poprvé představuje téma sousedství obou zemí. K vidění jsou artefakty z doby kamenné, písemné či sochařské památky středověku, malby Lucase Cranacha, Jana Kupeckého nebo Oskara Kokoschky i model k proslulé soše Quo Vadis Davida Černého.

„Výstava se zaměřuje na dynamické vztahy Čech a Saska, líčí úzké propojení obyvatelstva, konflikty i následná usmíření. Devět tematických oddílů představuje symbiózu umění a dějin každodennosti i hospodářského života. Mnohá umělecká díla jsou v Česku vystavena zcela poprvé,“ uvádí ředitel Sbírky starého umění NGP Marius Winzeler.

Příběh vzájemných vztahů začíná již v době kamenné ukázkami hrnčířského a šperkařského řemesla. Výstava provádí návštěvníka dobou bronzovou, železnou i obdobím stěhování národů. Nejstarší období jsou na výstavě zastoupena zcela ojedinělými předměty – např. unikátními nálezy z pohřebiště v Praze-Zličíně z 5. století našeho letopočtu.

„Čechy a Sasko jsou dnes odděleny politicky i jazykově. Ještě v prvním tisíciletí našeho letopočtu byla ale společným jazykem slovanská řeč. Hranice mezi zeměmi patří k nejstarším v Evropě – většinu času byla volně prostupná a umožňovala bohatou uměleckou i ekonomickou výměnu. Silně střeženou se stala až ve 20. století,“ doplňuje kurátorka NGP Olga Kotková.

Šternberský palác představuje cenné památky gotického a renesančního umění – např. obrazy Lucase Cranacha, virtuózní artefakty manýristického slohu, vrcholně barokní plátna (např. je zde u nás poprvé vystavený Portrét lipského malíře Davida Hoyera od Jana Kupeckého), mistrovská díla romantické krajinomalby či obrazy Oskara Kokoschky.

„Na výstavě bude také představena nová akvizice Sbírky starého umění – malba Salomé s hlavou sv. Jana Křtitele od Cranachova nejnadanějšího žáka, Mistra IW z doby okolo roku 1525, kterou Národní galerie v loňském roce zakoupila ze zahraniční soukromé sbírky. Zisk tohoto obrazu je zcela mimořádný – se vší pravděpodobností jej totiž nechal namalovat některý z příslušníků slavného rodu Šliků. Po konfiskaci majetku Jáchyma Ondřeje Šlika po bitvě na Bílé hoře se obraz dědictvím dostal do vlastnictví markrabat Bádenských, a teprve po dlouhých čtyři sta letech se vrátil zpět do Čech,“ uvádí Olga Kotková.

Historii česko-saských vztahů pak pomyslně uzavírá model slavné sochy Davida Černého Quo vadis. Právě plastika trabantu na čtyřech lidských nohou je připomínkou událostí podzimu 1989, kdy se budova velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze stala dočasným azylem pro občany z NDR.

Výstavu připravila Národní galerie Praha ve spolupráci se Státním muzeem pro archeologii v Saské Kamenici, kde výstava probíhala od září loňského roku do letošního března.

K výstavě je vydán rozsáhlý česko-německý katalog, který obsahuje esejistickou část s obrázky a seznam vystavených exponátů. Doplňuje ho také průvodce představující nejvýznamnější exponáty.

Výstavu provází zajímavý vedlejší program: komentované prohlídky, přednášky, víkendové a tvůrčí dílny, atd.

Sledujte:

Národní galerie Praha
ngprague #ngpragueFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Čechy – Sasko, jak blízko, tak daleko