Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy CC: Jungvirt-Kotěšovcová, Vojnárová

21. 3.-19. 5. / Curator Contemporary / Sklo

Do 19. 5. 2023 je v nově otevřené galerii Curator Contemporary, U lužického semináře 12, Praha 1 – Malá Strana, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava CC: Jungvirt-Kotěšovcová, Vojnárová.

Průvodní text Báry Alex Kašparové:

Sklářský výtvarník a designer František Jungvirt (* 1996) absolvoval na pražské UMPRUM v Ateliéru skla pod vedením Ronyho Plesla. Ctí odkazy klasického českého sklářství, ke kterému se ve své práci často vrací, spojuje ho s novými impulzy a adaptuje jej do současnosti. Klade důraz na technické zpracování skla a hledá mezní hranice jeho vizuálních možností, které se snaží posouvat. V exkluzivní spolupráci s designerkou a oděvní výtvarnicí Barborou Kotěšovcovou (* 1997), která vychází z Ateliéru designu oděvu a obuvi Liběny Rochové pražské UMPRUM, vytvořili několik unikátních objektů. S těmi vytváří ve výstavě nazvané Život a srdce dvě mocné linie rozšířený estetický prožitek dílo malířky Jany Vojnárové (* 1982), která absolvovala v ateliéru malby Vladimíra Skrepla na pražské Akademii výtvarných umění.
 
Tvorba Jungvirta, Kotěšovcové a Vojnárové má více společných paralel, než by se mohlo zdát. Přestože malby i objekty komunikují v abstraktním a abstrahovaném rámci, vychází ze zcela konkrétního základu. Jsou jím pozice a pózy. Poloha, držení těla, tvarosloví lidské figury – to jsou společná východiska, ve kterých se začátek tvůrčí cesty všech autorů fatálně protíná. Vojnárová, která kromě maleb kombinované techniky, ve které pracuje s akvarelem, pastelem, temperou, ale také fyzickými zásahy do materiality malby, vytváří koláže. Skrze střih definuje chopený subjekt, který redukcí a následnou skladbou mění na objekt. Střih je podstatný tvůrčí element i v tvorbě Kotěšovcové, která právě skrze tento fyzický akt utváří v celek vystavené objekty. Skrze nůžky se rozvíjí nový příběh tvaru a materiálu. A to jak v případě objektu, tak obrazu. Překvapivě dominantní roli přebírá sklo, ve svém základu tvrdý, leč křehký materiál. Z užitné polohy, která je mu většinou předurčena, je mu nyní připsána role výlučně individuální a výsostně reprezentativní. Skrze unikátní, ručně foukané objekty, dostávají pozice a figury zcela konkrétní odkaz. Umělá kožešina, nažloutlé transparentní sklo oblých tvarů. Poznáváte Evu Hercigovou, která se proslavila jako topmodelka v odvětví spodního prádla? Aquamarýnové sklo s výraznými červenými drápy. Tímto objektem je vzdán hold Naomi Campbell, která po celou dobu své kariéry bojovala proti rasismu v módním průmyslu. V převlecích a dynamických pózách si libovala Vera von Lehndorff přezdívaná Veruschka, která je portrétována skrze objekt s chapadly z alexandritového skla profouklého uranem. Tyto a ostatní objekty vychází ze specifik a asociativních vlastností, které jsou těmto výrazným ženám top modelingu vlastní a dostávají také aktuálním problémům, jakými jsou ekologie a udržitelnost. Módní průmysl je pro životní prostředí jedním z nejvíce zatěžujících – na tuto skutečnost tvůrci objektů reagují tím, že pracují výlučně s recyklovanými materiály a šíří tak skrze umění i jasný postoj nejen estetické kvality, ale i environmentální citlivosti. V kontrastu s přístupem, který akcentuje individualitu vybraných femme fatale fashion průmyslu, rozevírá myšlenkový diskurs Vojnárová a soustředí se na univerzální podobu ženy v oděvu. V hledání pozic a figur, které jsou východiskem takřka každého jejího obrazu, užívá černobílých fotografií. Hledá specifické tvarosloví pohybu, jeho zastavený moment, který tělo představí v nečekané fazóně. Ve fotografiích hledá to punctum, které Roland Barthes tematizuje v knize Světlá komora – tedy to bodnutí, malý řez, onu náhodu, která zasahuje. S takovým snímkem pak rozvíjí tvůrčí dialog, ze kterého hrou intuice, barev a přítomnosti vzniká výsledný obraz. Skrze výhradně černobílé snímky, které tak nechávají vyznít tvarům v kontrastu, hledá tvarosloví ženské figury, jež je pak stěžejním konkrétnem v abstraktní barevné malbě. Tělo, které pozice a figury umožňuje představit, už ostatně fascinovalo Merleau-Pontyho. Pojednal jej jako první z kulturních předmětů a ten, prostřednictvím něhož existují i všechny ostatní.
Inspirace pozicemi, které je lidské tělo schopno zaujmout, není ojedinělá a nutno je zmínit základní dílo české literární a výtvarné avantgardy Abeceda z roku 1926, kdy čtyřverší Vítězslava Nezvala doplnily choreografické figury tanečnice Milči Mayerové. Už zde mezioborová spolupráce přinesla unikátní dílo, k jehož části odkazuje i název výstavy Život a srdce dvě mocné linie a vzdává tak hold nejen spolupráci mezi autory různých oborů, ale i fazóně ve všech nejrozličnějších podobách i pozicích.
koncepce a text CC © Bára Alex Kašparová 3/2023
logo a vizuální styl CC © Petr Babák, Martin Ponec (Laboratoř)


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy CC: Jungvirt-Kotěšovcová, Vojnárová