Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy C Taiwan / Vidím Tchaj-wan

3. 7.-31. 8. / Muzeum hl.m.Prahy / Historie

Do 31.8.2015 bude v Muzeu hl.m.Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, přístupná v 1.patře výstava C Taiwan / Vidím Tchaj-wan.

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s tchajwanskou Národní univerzitou Cheng Kung pořádá výstavu “I C Taiwan / Vidím Tchaj-wan“. Výstava se zaměřuje na vzájemnou kulturní výměnu mezi oběma našimi zeměmi.

Jejím cílem je představit střední Evropě a jejím návštěvníkům Tchaj-wan z hlediska jeho historického, kulturního, technologického a akademického rozvoje.

Výstava je rozdělena do tří částí. První část bude k vidění v Muzeu hlavního města Prahy, další bude umístěna do Mendelova muzea Masarykovy univerzity od 10. 7. 2015 do 25. 9. 2015, třetí najdete v Národním technickém muzeu od 7. 10. 2015 do 31. 1. 2016

V Muzeu hlavního města Prahy budou prezentována tato témata:
1. průmyslová odvětví šetrná k životnímu prostředí: technologie pro eko-udržitelnost, inovace životního stylu a užitková móda

Tato část výstavy představí inovace a transformace tchajwanského textilního průmyslu z pohledu kombinace technologií a ochrany životního prostředí, tkalcovské výroby a módních trendů. Dále nabídne přehled průmyslové výroby polovodičů na Tchaj-wanu a její charakteristiky v rámci provázaných odvětví. V neposlední řádě pak pohled na propojení a transformaci pěstování orchidejí s kulturními a tvůrčími odvětvími na Tchaj-wanu.

2. pomalý životní styl v rušném městě  x  znalosti tradiční čínské medicíny a cvičení

Druhý tematický celek ukáže nový způsob městského životního stylu na základě přístupu moderních technologií k tradiční čínské diagnostice podle pulsu v kombinaci s cvičením tai-či, dále využití moderních technologií k oživení základní podstaty tradiční diagnostiky dle pulsu v kombinaci s tradiční tchajwanskou chrámovou kulturou a předepisováním léků. Na závěr se od lékařské léčby přesuneme ke zdraví a fitness prezentací tělesné harmonie dosažené cvičením tai-či.

Kontakt pro bližší informace:
www.muzeumprahy.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy C Taiwan / Vidím Tchaj-wan