Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Bulharští Češi

Do 25.2.2017 bude v Klementinu, Klementinum 190, Praha 1, ve výstavní chodbě v přízemí (vstup přes vrátnici), přístupná zajímavá panelová výstava Bulharští Češi. Všechny ukázky z výstavy a fotky z vernisáže: Petr.

Velvyslanectví Bulharské republiky, Národní knihovna ČR a Bulharský kulturní institut představují výstavu Bulharští Češi. Celkem dvacet šest panelů přináší bohatý textový a fotografický materiál, který odhaluje jen zlomek informací o životě a díle mnohých Čechů, kteří přispěli k rozvoji Bulharska po Osvobození v roce 1878. Podrobněji se výstava věnuje dvacítce Čechů, známých a pro Bulharsko významných osobností, kteří svým příběhem mohou dodnes inspirovat českou i bulharskou společnost.

Výstava vznikla jako projekt Bulharské tiskové kanceláře a Státního úřadu Archivy, kurátorem výstavy je Ivo Chadžimišev.

Po Osvobození Bulharska v roce 1878 nastupuje mladý bulharský stát rychlými kroky cestu budování a růstu svých institucí, cestu hospodářské modernizace a duchovního rozvoje. Byl to dlouhý proces, který si vyžadoval úsilí připravených a vyškolených odborníků. Na úsviti svého budování nedisponovala bulharská společnost dostatkem osobností, které by splňovaly požadavky doby. K vyplnění těchto mezer bylo zapotřebí výuky a práce několika generací.

Proto je vděčnost Bulharů vůči prvním Čechům, kteří přijeli do právě osvobozeného Bulharska a přispěli k jeho budování, nesmírná. Je nesporným faktem, že neexistuje žádná oblast veřejného života, do které by nebyla zapsána jména Čechů, kteří přispěli svými znalostmi a dovednostmi k bulharské prosperitě.

Archivní fondy a sbírky bulharských kulturních institucí uchovávají hojná svědectví o životě, působení a obdivuhodných činů českých mistrů a intelektuálů. Zahrnuté originální archivní materiály a reprodukce jsou součástí bohatých sbírek, uchovávaných v Centrálním státním archivu, ve státních archivech v Sofii, Plovdivu, Varně, Slivenu, Šumenu a Blagoevgradu, ve Vědeckém archivu Bulharské akademie věd, ve Státní umělecké galerii a v soukromých kolekcích.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Bulharští Češi