Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Brněnský okruh: Poválečná tvorba v Brně a okolí

Do 29.11.2018 bude v privátní galerii aukčního domu Zezula, Thunovská 18, Praha 1 – Malá Strana, přístupná krásná a zajímavá výstava Brněnský okruh: Poválečná tvorba v Brně a okolí. Otevřeno pondělí až sobota: 12-19 hodin.

Po 29. listopadu je možné galerii navštívit po předchozí domluvě.

Zastoupení umělci: Václav Zykmund, Vilém Reichmann, Bohumír Matal, Bohdan Lacina, Jánuš Kubíček, Čeněk Dobiáš, Karel Kryl a Marian Štolfa.

Vstup na výstavu je zdarma.
Část vystavovaných děl je prodejní.

Vystavovaná kolekce obrazů a kreseb chce připomenout několik osobností – významných, známých, ale i těch nejen v mimobrněnském prostředí pozapomenutých. Dominantní pozici zde zaujímá, jistě právem, Bohumír Matal, tvůrce, jehož osobní charisma a umělecký temperament spolupůsobily jako katalyzátor brněnského výtvarného života především v padesátých a šedesátých letech 20. století. Je zde představen ve všech důležitých etapách své tvůrčí dráhy.
Menší, přesto reprezentativní kolekcí je představen Matalův přítel a spoluzakladatel skupiny Brno 57 Jánuš Kubíček. Rozměrná plátna i kvaš jsou koloristicky bohatými kompozicemi výrazné imaginace a představují důležité okruhy jeho tvorby. Už v padesátých letech vznikaly první pohledy do vlastního ateliéru a jejich série narůstá prakticky až do umělcova odchodu. V šedesátých letech přibývají též malby motivované antickou mytologií a mezi nimi zejména téma Laokoonta, které umělce zaujalo natolik, že je zpracoval v sériích kreseb, grafik, akvarelů a olejomaleb.
Jedinou prací z doby Skupiny Ra je pak zastoupen malíř, pedagog, literát, překladatel z francouzštiny a teoretik (nejen) skupiny Parabola Václav Zykmund. V díle jsou patrné ozvuky tvorby Španělů Pařížské školy, jejichž obrazy a sochy byly vystaveny v roce 1946 v Praze a Brně a z nichž mnozí navázali v Čechách i na Moravě četná přátelství.
Letos uzavřené dílo Miroslava Štolfy rozvíjelo od padesátých let téma krajiny, v níž postupně převládá motiv mechanismu, stroje. S narůstající expresí ve výrazu a koloritu s vysokým reliéfem barevných past nabývá odhalený stroj takřka živočišný charakter, srůstá s krajinou, stává se její organickou součástí. Později, ve druhé polovině 70. let vznikají série rozměrných uhlových kreseb s téměř iluzivním popisem fiktivních mechanismů či automobilů, na které autor navázal malbou lesklých ploch karoserií, aby tak dospěl k vytvoření Nové přírody — přírody strojů a kovu.
Čeněk Dobiáš a Karel Kryl, ač oba autodidakti, byli důstojnými partnery profesionálů, mezi nimiž se dokázali prosadit. Je jim společné téma městské a předměstské krajiny, jejich tvorba vychází ze skupinového programu odpoutání od popisnosti.
Ne všichni výtvarníci cítili potřebu koexistovat v rámci nějakého sdružení, byť se kontaktům s ostatními nevyhýbali. K takovým solitérům patřil Bohdan Lacina, další z výrazných osobností brněnského výtvarného světa. Po surrealistických začátcích, imaginativní tvorbě čtyřicátých let a po malířském odmlčení v následujícím desetiletí, vyplněném prací pro knihy, se v šedesátých letech vrátil k malbě. Ve snaze navázat na svou předchozí práci se vrací k domovské krajině, která teď zároveň symbolizuje Kosmos, nekonečný prostor vzniku a zániku. Prostředí krajiny vyjadřuje přírodu, život i smrt. Vedle této básnivé polohy se Lacina inspiruje problematikou matematicko-fyzikálních veličin, pracuje s prvky náhodnými i exaktně danými a řeší otázku vztahu světla, prostoru a času.
/Mgr. Kateřina Svobodová/

Galerie Zezula
Thunovská 18, Praha 1.
tel: +420 543 215 704
+420 773 088 711

Všechny fotky z výstavy i zahájení: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Brněnský okruh: Poválečná tvorba v Brně a okolí