Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy britského designéra Paula Chamberlaina: Nemocnice nebo byt?

Do 2.12.2017 bude v galerii UMPRUM / VŠUP, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, zdarma přístupná zajímavá výstava britského designéra Paula Chamberlaina: Nemocnice nebo byt?   Otevřeno: pondělí až sobota 10–18 hodin, V době trvání Designbloku otevřeno i v neděli 29. 10.2017.

Problematikou stárnutí populace ve společnosti a úlohou designérů při řešení jejich potřeb se zabývá výstava „Příští krajina domova / Nemocnice nebo byt?“ britského designéra Paula Chamberlaina v Galerii UM. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze tuto výstavu pořádá u příležitosti přehlídky designu Designblok.

Realitou současné Evropy je stárnutí její populace a hledání smyslu, náplně a kvality života seniorů. Do popředí se dostávají otázky aktivního života, sociálního zázemí, zdraví, bydlení a komunikace s okolím. Dnešní společnost stojí před radikální změnou péče o lidské zdraví. Mění se nástroje, kterými se péče poskytuje, i způsoby, které člověk ke změnám zaujímá.

Paul Chamberlain reaguje na budoucí pravděpodobný přesun zdravotní péče z nemocnic do domácího prostředí a zkoumá, jak tento přesun ovlivní fyzický a emocionální vztah k vlastnímu domovu, k nábytku a předmětům, které člověk užívá.

Vystavené objekty a prototypy nejsou ukázkami finálních designérských produktů, ale prezentací objektů upozorňujících na budoucí hybridní funkčnost obydlí s předměty ovlivněnými novými technologiemi, ne vždy přátelskými ke starším lidem.

Kurátor výstavy Jiří Pelcl k tématu říká: „Výstava neukazuje specifická designérská řešení pro seniory, ale vytváří inspirativní prostor, který zkoumá východiska k diskuzi o stárnutí, zdravotní péči a bydlení. Je výzvou pro designéry, aby se v mnohem větší míře zabývali tvorbou uživatelsky přátelských produktů, které zejména seniorům ulehčí život.“

Paul Chamberlain je absolventem Královské akademie umění v Londýně. Je profesorem designu na Sheffield Hallam University, kde řídí Výzkumné centrum umění a designu a podílí se na vedení interdisciplinární skupiny Lab4Living.

Středem Chamberlainova zájmu je design a vývoj nástrojů a metod, jež podporují a vytvářejí inovace v sociální sféře. Soustředí se na oblast zdravotnictví, na zdravotní postižení a stárnutí. Ve své tvorbě sleduje multisenzorické aspekty designu a také to, jak umělecká díla pomáhají definovat a řešit zásadní společenské otázky. Stál v čele velkých interdisciplinárních projektů a přednášel na významných mezinárodních konferencích zabývajících se inovativními a udržitelnými přístupy k designu a výrobě, které hrají významnou roli při podpoře regionálního průmyslu.

Vystavoval na mnoha místech a získal dvě ocenění v soutěži „Produkt tisíciletí“ pořádané Radou pro design ve Spojeném království. Jeho díla se nacházejí ve stálých sbírkách ve Victoria and Albert Musea v Londýně a Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Chamberlainova kolekce nábytku „Stigmata“ získala v roce 2013 hlavní cenu v mezinárodní soutěži „Imagining chairs“ v Portugalsku.

Kurátor a architektonické řešení výstavy: Jiří Pelcl
Grafický design: Mirka Mitísková
Překlad textů: Eva Císlerová
Autoři filmu: Optical Jukebox, UK
Překlad titulků: Hana Smělá
Výroba titulků: Linda Retterová
Produkce: Šárka Váňová

Výstava se koná za podpory: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze; The Art and Design Centre, Sheffield Hallam University;  CLAHRC Yorkshire and Humber; Nationl Institute for Health ResearchFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy britského designéra Paula Chamberlaina: Nemocnice nebo byt?