Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Borise Jirků: Lidi, lidi

29. 10.-15. 11. / Nová síň / Malba

Do 15.11.2015 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná výstava obrazů Borise Jirků: Lidi, lidi.

Akademický malíř, profesor Boris Jirků se zabývá malbou, kresbou, grafikou, knižní ilustrací a sochařskou tvorbou.
Většina jeho prací má figurativní charakter, u obrazů a ilustrací hraje významnou roli dynamická perspektiva a výrazná barevnost. Jeho tvorba je podobenstvím současného moderního života s originálním autorským projevem. Pitoresknost, expresivita, mnohdy až absurdnost obrazových příběhů vede ke klasifikaci a přiřazování díla Borise Jirků ke škole české grotesky.
Na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové vyučoval po mnoho let figurální kresbu, zde byl i rektorem. V současné době vede figurální kresbu na universitě v Plzni a doktorandská studia na Akademii umení v Banské Bystrici.
Ilustroval mnoho významných děl světové literatury, je držitelem uměleckých ocenění, několikrát získal například cenu Nejkrásnější kniha roku za originální knižní ilustrace.
Boris Jirků patří mezi nejvýznamnější současné autory, je zastoupen ve sbírkách po celém světě. V Praze je zastoupen Galerií La Femme, s kterou se zúčastnil tvůrčích pobytů v Brazílii, Kanadě, Andalusii, Ekvádoru, na Galapágách, ve Francii a na Sicílii.

Na výstavě v Nové síni představí své obrazy figurální.

Malíř, sochař, ilustrátor prof. Boris Jirků se narodil 10.dubna 1955 ve Zlíně. V letech 1970 až 1974 absolvoval Střední umělecko průmyslovou školu v Uherském Hradišti a v letech 1974 – 1980 Akademii výtvarných umění , v ateliéru prof.akad.mal. Arnošta Paderlíka. Do roku 1990 učitel LŠU, dlouhou dobu vedl ateliér figurální kresby na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Nejdříve jako docent a poté jako profesor. V roce 2006 byl krátce rektorem. Věnuje se volné kresbě, malbě, grafice, ilustraci, dřevěné a kovové plastice, výtvarným realizacím v architektuře. Zúčastnil se několika desítek kolektivních výstav u nás i v zahraničí.

Fotografie Jaroslava Kučery z celé vernisáže najdete na:

http://www.novasin.org/vystavy/boris-jirku-lidi-lidi/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Borise Jirků: Lidi, lidi