Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Black box / Černá skříňka (studenti ateliéru grafiky Vladimíra Kokolii)

Do 5.1.2017 bude v Galerii AVU, U akademie 4, Praha 7, přístupná zajímavá výstava Black box / Černá skříňka (studenti ateliéru grafiky Vladimíra Kokolii). (otevřeno do 22. 12. včetně a následně od 2. 1.)

Princip černé skříňky (vstup > █ > výstup) jako určující fenomén Ateliéru Grafiky 2. Černou skříňku můžeme vztáhnout k aktu tvoření: Co se při tvoření děje, dá se to pojmenovat/uchopit? Můžeme při pohledu na kolekci vstupů a výstupů odvodit, co se odehrálo?
Také může být analogií studia v ateliéru: Nějací vejdeme, něco se stane, nějací vyjdeme. Probíhají (nejen) zvenku záhadné a mýtotvorné procesy.
A do třetice černá skříňka může odkazovat k médiu grafiky nebo jakéhokoliv jiného obrazu za roh. Co se v černé skříňce odehrává?

Kurátorka: Lenka Kubelová

Vystavují:

Adéla Chmelová
David Böhm
Elena Pecenová
Eliška Sokolová
Eva Červená
Hana Chmelíková
Jan Vohradský
Josef Šmíd
Kateřina Novotná
Kent Candide Robinson
Lenka Chánová
Lenka Kubelová

Martin Böhm
Martin Mrkva
Matyáš Grimmich
Maxmilián Máslo
Michaela Urbánková
Miroslav Pazdera
Patrik Pelikán
Radka Badzevich Doubravová

Saskia Kafková

Schlomo Benami
Vanda Michalská
Vladimír KokoliaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Black box / Černá skříňka (studenti ateliéru grafiky Vladimíra Kokolii)