Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Birgitt Fischer a Zbyňka Linharta: Mezi představou a znakem

18. 10.-13. 11. / Galerie kritiků / Malba

Do 13. 11. 2022 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná velmi zajímavá výstava Birgitt Fischer a Zbyňka Linharta: Mezi představou a znakem.

Výstava představí obrazy vyjádřené optikou geometrické stylizace, redukující bohatou představivost na primární obrazový znak, jenž v každém novém záznamu generuje osobitý vizuální jazyk a nové významy. Předjímá nové možnosti formálního vztahu malby k designu, neboť oba umělci vynikají kromě volné tvorby rovněž ilustrační a grafickou tvorbou. Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Birgitt Fischer a Zbyňka Linharta: Mezi představou a znakem