Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Big Deep: Habima Fuchs–Sári Ember–Alicja Bielawska–Monika Pascoe Mikyšková–Zoya Laktionova

Do 30. 9. 2023 je v nově přestěhované galerii Slovenského Institutu, Hybernská 1, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Big Deep: Habima Fuchs–Sári Ember–Alicja Bielawska–Monika Pascoe Mikyšková–Zoya Laktionova.

Výstava DIG DEEP, pripravená na záver slovenského predsedníctva krajinám Vyšehradskej štvorky, je pojatá ako koncept V4+ a dohromady predstavuje päť stredoeurópskych umelcov. Špeciálnym hosťom okrem českej, maďarskej, poľskej a slovenskej autorky je Zoja Laktionová z Ukrajiny. Leitmotívom tvorby súčasných mladých umelkýň je „ponáranie sa“ – do hlbín pamäte, predstavivosti, priestoru, či vlastného tela. Toto súkromné bádanie sa v istom momente stáva kolektívnym tápaním, skúmaním hraníc zdieľania a komunikácie, ktoré zahŕňa nielen ľudský element, ale akceptuje všetky ostatné entity….

Habima Fuchs, Sári Ember, Alicja Bielawska, Monika Pascoe Mikyšková a Zoja Laktionova predstavujú rôzne pohľady na ten istý problém, ktorý my ostatní, neumelci, netvorcovia, aktuálne riešime vo svojich malých životoch a osobných príbehoch, tvárou v tvár ďalšej revízii dejín, novému dimenzovaniu sveta, pričom stredná Európa sa opäť stáva akousi pomyselnou „králičou dierou“, jadrom, seizmickou osou či kapilárou, ktorá prechádza stredom všetkého a
všetko živí. Ale ako všetci vieme, a možno sme to už mnohokrát zažili, najdobrodružnejšia je cesta dovnútra. Stačí zavrieť oči, nadýchnuť sa a skočiť!

Habima Fuchs (1977, ČR), česká vizuálna umelkyňa profesionálne i osobne spätá s berlínskym
prostredím, dlhodobo reviduje zaužívané mechanizmy a tradičné existenciálne, filozofické či
metafyzické obraty, o ktoré sa opierame pri chápaní sveta, v ktorom žijeme. Symboly a motívy,
ktoré v tomto procese reflektuje a zhmotňuje, pochádzajú z rôznych kultúr a období, z rámca
kresťanskej ikonografie a orientálnych náboženských kontextov. Výsledkom je mimoriadne
podmanivá obraznosť, zvodná a podvratná, ale aj hlboko sebakritická.

Sárí Ember (1985, HU) žije a pracuje v Budapešti. Študovala fotografiu na Univerzite umenia a
dizajnu Moholy-Nagy. Vo svojej umeleckej praxi sa zameriava na otázky súvisiace s povahou
reprezentácie, pričom pracuje predovšetkým s médiom inštalácie. Cituje formy z rôznych
zdrojov, pričom využíva výpovednú silu konštelácií objektov z mramoru, hodvábu, papierovej
koláže alebo keramiky. Prostredníctvom symbolických hodnôt ušľachtilých materiálov
a archetypálneho, poloabstraktného súboru motívov sa snaží skúmať spoločné skúsenosti.

Alicja Bielawska (1980, PL) žije a pracuje vo Varšave. Študovala dejiny umenia na Varšavskej
univerzite a výtvarné umenie na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdame. Venuje sa sochárstvu
a kresbe. Jej práce sa zameriavajú na materiálnu sféru každodenného života a na vzťah medzi
predmetmi, interiérom a spomienkami. Používa základné materiály, ako je látka, kov, drevo a
keramika. Do svojej tvorby vnáša prvky choreografie a performance.

Monika Pascoe Mikyšková (1983, SK) žije v Bratislave, kde vyštudovala Vysokú školu výtvarných
umení. Venuje sa monumentálnej akvarelovej maľbe, rastlinným a „minerálnym“ objektom. Jej
inštalácie pripomínajú herbárové odtlačky, odliatky či odliatky kombinované so živými izbovými
rastlinami. Otázky ľudskej telesnosti a emocionálneho prežívania sa stretávajú s neľudskou
dočasnosťou rastlín zachytených a vystavených, zaradených do botanických zbierok a umelo
skamenených dekoratívnymi zásahmi. Rozvážny sochársky prístup sa strieda s intuitívnym
hromadením prírodných tkanív.

Zoya Laktionova (1984, UA) žila pred začiatkom vojny Ruska proti Ukrajine v Kyjeve,
kde pôsobila ako nezávislá umelkyňa a dokumentaristka. Venuje sa témam vojny, pamäti a
osobnej výpovede. Zamýšľa sa nad vzťahom medzi veľkými a malými dejinami, pričom jej diela
majú formu takmer denníkových záznamov. Je autorkou niekoľkých krátkych umeleckých
filmov vrátane Dioráma (2018) a Územie prázdnych okien (2021).

Pripravili:
Slovenský inštitút v Prahe, České centrá, Lizstov inštitút – Maďarské kultúrne centrum Praha
a Poľský inštitút v PraheFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Big Deep: Habima Fuchs–Sári Ember–Alicja Bielawska–Monika Pascoe Mikyšková–Zoya Laktionova