Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Bedřich Dlouhý – moje gusto

Do 29.3.2020 bude v Městské knihovně, 2.patře, Mariánské náměstí 1, Praha 1 (vstup z Valentinské), přístupná krásná, rozsáhlá, velmi zajímavá a zneklidňující výstava Bedřicha Dlouhého – moje gusto.

Výstava malíře Bedřicha Dlouhého (1932), přední osobnosti českého moderního umění a spoluzakladatele legendární skupiny Šmidrové (1957), představuje poprvé v retrospektivně zaměřeném projektu v ucelené podobě rozsah umělcova díla od roku 1956 do současnosti. Je koncipována tematicky, a to se záměrem ukázat záběr Dlouhého tvůrčí imaginace a originalitu jeho netradičních metod a experimentů překračujících dobové pojetí obrazu.

Expozice nabízí přes 120 mimořádně rozmanitých děl, z nichž mnohá patří k ikonickým a známým, jiná k méně známým i zcela neznámým a dosud nevystaveným. Jejich prostřednictvím uchopuje motivickou a myšlenkovou bohatost malířovy tvorby, a alespoň ve zkratce nastiňuje její vývoj. Pronikáme do Dlouhého stále živé šmidrovské „dada“ strategie balancující na hraně vážného, nevážného a absurdního; seznamujeme se s bravurností jeho malířského podání, s ironickou reflexí pop-artu a fotorealismu i s humornými parafrázemi děl starých mistrů; poznáváme nápaditost a neobyčejnou invenčnost v užití asambláže a koláže. V jeho tvorbě obě tyto techniky dominují. Skýtají mu svobodu vyjádření, uplatnění imaginaci provokujícího principu náhody i prostor pro rozvíjení smyslu pro humor, ironii a mystifikaci.

Třebaže je umělcův projev stylově nezávislý a různorodý, vždy mu jde o celek – výsledný obraz také jako celek koncipuje. V podání jsou proto všechny užité prvky rovnocenné: ať se jedná o malbu, kresbu, nalezené nebo vlastnoručně vytvořené předměty, reliéfní aplikace nebo o skryté světelné zdroje. Otevírá si tím prostor, ve kterém dochází k prolnutí iracionality realitou a reality iracionalitou, jež je bází jeho tvorby.

Nedílnou součástí výstavy je film Aleše Kisila realizovaný pro Českou televizi v roce 2000 v rámci projektu Ateliéry. Připravenou retrospektivu doprovází obrazově bohatý český a anglický katalog v grafické úpravě Zdeňka Zieglera.

 

Bedřich Dlouhý

1932 narozen 2. srpna v Plzni

1935 přestěhování do Mostu, poté (1938) do Prahy

1948–1950 Státní odborná škola keramická

1952–1959 Akademie výtvarných umění v Praze (malířské ateliéry prof. Miloslava Holého a prof. Karla Součka)

1957 členem skupiny Šmidrové

1964 přijat do Umělecké besedy

1965 cena za malbu na Quatrième Biennale de Paris. Manifestation Biennale et Internationale des Jeunes Artistes

1972 sňatek s Vlastou Bláhovou

1987 podílí se na ustanovení skupiny Zaostalí

1990 vede malířský ateliér na Akademii výtvarných umění v Praze; získává tvůrčí stipendium The Pollock-Krasner Foundation

1991 jmenován docentem a následně profesorem v oboru malířství

1995 členem S. V. U. Mánes; zakončuje pedagogickou činnost

1996 udělení Zlaté medaile Akademie výtvarných umění za pedagogickou činnost

1998 diplom a medaile Franze Kafky za uměleckou činnost

Samostatně vystavuje od roku 1962; kolektivních výstav se účastní od roku 1954. Jeho dílo je zastoupeno v předních domácích a zahraničních veřejných a soukromých sbírkách. Žije a pracuje v Praze.

Kurátorka: Mahulena Nešlehová
Grafické řešení: Zdeněk Ziegler, Jan Bouček

Bohatý doprovodný program – komentované prohlídky, výtvarné dílny pro děti: www.ghmp.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Bedřich Dlouhý – moje gusto