Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Barbora Blahutová – Co zbylo

10. 11.-12. 12. / Galerie Millennium / Socha

Do 12. 12. 2021 bude v Galerii Millenium, Tržiště 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava sochařky Barbory Blahutové Co zbylo.

Na výstavě budou k vidění díla sochařky Barbory Blahutové, která v letošním roce oslavila osmdesáté narozeniny. Blahutová v letech 1963 – 1969 studovala na AVU ve škole Karla Hladíka a u profesora Jiřího Bradáčka, poté se jako členka ČFVU zúčastňuje výstav, akcí a soutěží až do roku 1974, kdy emigruje do Německa. V roce 1975 získává roční stipendium ke studiu na „Istituto Centrale del Restauro“ v Římě a po jeho dokončení pracuje jako restaurátorka v římském Národním Muzeu. Následně se vrací do Německa, v osmdesátých letech se usazuje v Lombardii, vystavuje v Itálii, Švýcarsku, Anglii. Od roku 2001 žije a vystavuje v České republice.

Tvorba sochařky má silný ekologický podtext a obsahuje kritiku současného konzumerismu. Ta se projevuje například při výběru materiálu pro díla, kdy záměrně volí přírodní či použité věci a objekty a také například volbou a vyzněním zpracovávaných témat. Její pozoruhodné dílo čeká na vřazení do souvislostí české sochařské tvorby druhé poloviny dvacátého a začátku 21. století.

Úvodní slovo na zahájení výstavy pronesli galerista Adam Hoffmeister a režisér Petr Skala.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Barbora Blahutová – Co zbylo