Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Balady o poliach a horách

Do 11. 4. 2024 je v galerii Slovenského Institutu, Hybernská 1, Praha 1, zdarma přístupná velmi zajímavá výstava Balady o poliach a horách.

Výstava troch súčasných slovenských vizuálnych umelcov – Andreja Haršányho, Rastislava Podobu a Tomáša Žemlu – v kurátorskej koncepcii českého kurátora a galeristu Jana Čejku.

Balady o poliach a horách predstavujú diela troch výrazných slovenských umelcov spätých s krajinou: maliarov Tomáša Žemlu a Rastislava Podobu a sochára Andreja Haršányho. Autorov,
ktorí krajinu vnímajú v previazanosti s človekom natoľko, že sa skrze ňu vzťahujú na tému domova. S mimoriadnou citlivosťou podávajú správu o vlastných domovoch, ktoré zďaleka nekončia zatvorenými dverami a strechou im je samotné nebo.

Avšak rovnako úprimne sa vyjadrujú o ďalekosiahlych premenách kolektívneho prostredia, či už prírodného alebo duchovného. Tieto premeny síce nie sú badateľné v krátkom horizonte, no o to intenzívnejšie môžu narušiť stálosť, ktorá je pre vznik domova podmienkou. S menovanými autormi sa ocitáme naprieč Slovenskom – nielen v Podunajskej nížine a podhorí Malých aj Bielych Karpát, ale napríklad aj na úpätiach Malej a Veľkej Fatry či Nízkych a Vysokých Tatier. Svedkami sme tiež rozmanitých tvorivých techník a prístupov, ktoré majú k vyjadrenej prírode rovnako blízko ako k autorom samotným.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Balady o poliach a horách