Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Až za obzor … mezinárodní pošta v proměnách času

1. 5.-30. 10. / Poštovní muzeum / Design

Do 30. 10. 2022 bude v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1, přístupná v obou patrech velká a velmi zajímavá výstava Až za obzor … mezinárodní pošta v proměnách času.

Výstava návštěvníky seznamuje s problémy a překážkami, které musely poštovní zásilky v těch nejtěžších obdobích minulého století překonat, než se ocitly za hranicemi.

Poslat pohlednici z dovolené u moře či nakoupit v zahraničním e-shopu je dnes tak samozřejmé, že málokoho napadne zamyslet se nad tím, jak a kudy taková zásilka vlastně putuje. Pro tiché, často sotva postřehnutelné mechanismy poštovní přepravy je totiž bezmála přirozené, že k sobě přitáhnou pozornost až ve chvíli, kdy se začnou zadrhávat, ať už kvůli ozbrojenému konfliktu, nebo, jak jsme nedávno mohli zažít na vlastní kůži, koronavirové krizi.

Návštěvník se v pěti tematických okruzích seznámí jak s historií rozvoje mezinárodního poštovního styku, tak s těmi dějinnými epochami, které mu příliš nepřály. Dozví se, čím byla výměna zásilek s cizinou omezena za světových válek, jaká pravidla jí dal československý komunistický režim či kdy do ní začaly promlouvat mezinárodní organizace. Vedle bohatého obrazového doprovodu jej zaujme řada historických map, plakátů, uniforem a dalšího poštovního vybavení. Jednou z dominant výstavy je model polské zaoceánské lodi B.atory zapůjčený společně s modelem letadla Aero DH-50 A z Národního technického muzea. Součástí výstavy jsou také interaktivní prvky, které zaujmou nejen dětské návštěvníky.

Výstava je otevřena denně mimo pondělí 9-17 hodin.

Scénář: Karolína Kalecká

Produkce a supervize: Denisa Sedláková

Výtvarně prostorové řešení: Markéta Jurečková

Grafické řešení: Beata Šafková, Hana Paukeje

Výtvarné řešení edukačních prvků: Denisa Sedláková

Realizace: Vetamber, s.r.o

Překlad: Kevin Fenton

Poděkování paměťovým institucím: Museum für Kommunikation Berlin, Národní technické muzeum, PostNord Sverige – Postmuseum

Poděkování kolegyním a kolegům z České pošty: Martin Jahoda, Jan Kramář, Luboš Kocman, Zbyněk Šmíd, Jan Uhlíř, Jitka Zamrzlová

www.postovnimuzeum.cz

www.facebook.com/PostovnimuzeumFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Až za obzor … mezinárodní pošta v proměnách času