Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy ATMO EXTRA CARE edition

14. 8.-25. 8. / DOX / Malba

Pouze do 25.8.2018 bude v novém objektu DOX+, Poupětova 3, Praha 7, ve 3.patře, přístupná výstava ATMO EXTRA CARE edition.

Vystavují: Antonie Stanová, Samuel Stano, Lucie Michnová, Serhij Ďakiv a Petros Aronis.

Toto je v pořadí již druhá výstava ⓐⓣⓜⓞ, jejiž ústředním motivem zůstává představení mladých umělců v příjemném a uvolněném prostředí, obeznámení širší veřejnosti – ať už odborníky či laiky – s jejich tvorbou. Akce si klade za cíl zviditelnit tyto talentované studenty a zanechat v návštěvníkovi nejen působivou vzpomínku, ale i nějaký déletrvající dojem či posloužit jakožto zdroj inspirace.

Tento rok se výstavy (už tradičně?) účastní sourozenci Antonie Stanová a Samuel Stano, kteří zde ukáží svou novou práci. Věrný návštěvník tak bude moci vypozorovat, jak se jejich tvorba za uběhlý rok změnila. Dále zde budou představeni tři další umělci – Lucie Michnová, Serhij Ďakiv a Petros Aronis.
Tvorba zúčastněných je velice různorodá co se týče techniky i stylu. Dochází zde k pokusu o vytvoření působivého celku a to za spolupráce nejen mezi kurátorkou a umělci, ale i mezi umělci navzájem; forma instalace se snaží být nevšední, přičemž osobitá díla umělců na sebe místy navazují, jedno na druhé reagují či jsou přímo fyzicky propojená.

Podtitulem akce je spojení EXTRA CARE, které odkazuje jednak ke kurátorské činnosti jako takové (jak se totiž dozvídáme na prvních stranách mnoha publikací o kurátorování, sloveso „to curate“ pochází z latinského „cūrāre“ neboli „to take care of“), stejně tak si se slovy lze pohrát a vypozorovat tak, že jsou aplikovatelná i na další obecnější motivy ze života.
Záměr této akce je oživit formát běžné výstavy, ozvláštnit exhibiční prostor různým dalším děním. Tento rok proto bude součástí výstavy i jeden dynamický den, jehož program bude přímo reagovat na daný podtitul. *přesný rozpis TBA*

Kurátorkou výstavy je Mina Zybartas, která momentálně dokončuje studium dějin umění v Glasgow. Snaží se o propagaci mladých umělců, jejichž tvorba má v jejích očích potenciál a zaslouží si větší pozornost.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy ATMO EXTRA CARE edition