Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Asociace profesionálních fotografů České republiky: „Magie Místa“

3. 1.-28. 1. / Galerie 1 / Fotografie

Do 28. 1. 2023 je v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Asociace profesionálních fotografů České republiky: „Magie Místa“.

Magické místo zde prezentuje jako prostor bez konkrétního člověka, kde bytost, zvíře, figura, zastává roli pouze doplňující, symbolickou, fungující jako stopa či odkaz. Projekt je koncipován tak, aby potlačil prvotní popisnost a vyzdvihl atmosféru, magičnost, tajemnost, příběh, a umožnil divákovi číst za hranou vizuální podoby. Autor zde figuruje v rolích svědka a uchovatele, součásti a spolutvůrce, nebo samotného tvůrce místa a atmosféry skrze své vlastní myšlenky a nápady.

………………

Asociace profesionálních fotografů české republiky (dříve AF ČR) byla založena 22. ledna 1990 jako sdružení profesionálních a tvůrčích fotografů. Je přímým pokračovatelem fotografické sekce bývalého Fondu výtvarných umění a Svazu výtvarných umělců. Posláním APF ČR je vytváření společenských a materiálních podmínek pro svobodnou a nezávislou uměleckou tvorbu v zájmu jejího uměleckého přínosu a technické úrovně. V současné době má přes 100 stálých a 7 čestných členů.

Asociace profesionálních fotografů České republiky je členem Federace evropských profesionálních fotografů (FEP), je přidruženým členem Asociace profesionálních fotografů USA a má členství i ve Světové radě profesionálních fotografů (WCPP). APF se podílí na řadě aktivit těchto mezinárodních organizací, jako jsou kongresy FEP profesionálních fotografů, výstavy či soutěže (Photographer of the Year, World Photographic Cup, FEP Emerging Talent Award aj.), kde členové APF získali již řadu ocenění.

Již 19 let uděluje APF prestižní cenu „Osobnost české fotografie“, která je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. Uděluje také cenu „Osobnost české fotografie – za dlouhodobý přínos fotografii“, jež je určena osobnosti, která dlouhodobě, zásadním způsobem přispěla ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. V posledních letech byla cena rozšířena o kategorii Fotografická publikace roku a Kalendář roku a od roku 2019 je zcela nově udílena „Osobnost mladé české fotografie – do 30 let“.

Vedle pravidelných členských výstav, volně spjaté s klasickými fotografickými žánry jako je Akt, Krajina, Zátiší, Portrét, organizuje také kurátorsky vedené výstavy na společné téma jako Praha, Detail, Reklama 90–99, Individuality, Výběr, Decuria, Tělo jako znak apod., ke kterým vydává soubory pohlednic, katalogy, knihy. Spoluorganizuje i výstavy předních členů APF či výstavy k jubileu významných osobností české fotografie (např. Jan Lukas, Leoš Nebor, Zdeněk Tmej, Karel Hájek) i výstavy zahraničních autorů.

Jednou z relativně čerstvých aktivit APF, je vydávání Almanachů tj. souboru uměleckých signovaných tisků v limitované sérii, které jsou určeny pro muzea, galerie, sběratele, firmy či milovníky kvalitní tvůrčí fotografie.

Asociace fotografů je profesním sdružením, ale i společenstvím osobností, pro které je fotografie posláním.

https://www.asociacefotografu.com/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Asociace profesionálních fotografů České republiky: „Magie Místa“