Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy architekta Petra Franty: Význam souvislostí / Sense of Connection / v projektech dvou dekád 2000-2022

Do 4. 12. 2022 je v Galerii ve věži Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 (vstup z Vodičkovy), přístupná velmi zajímavá výstava architekta Petra Franty: Význam souvislostí / Sense of Connection / v projektech dvou dekád 2000-2022.

Autorská výstava česko-kanadského architekta, urbanisty, designéra, lektora a publicisty Petra Franty doprovázená publikací / katalogem navazujícím na předchozí důležitá období jeho práce na dvou kontinentech.

Kurátorka: Irena Žantovská Murray

http://www.petrfranta.eu/

Petr Franta je v kontextu první poválečné generace české architektury jedním z nejvýraznějších průkopníků holistického přístupu k současné tvorbě, často propojené s historickými či duchovními kořeny. Přesvědčivost jeho realizací a projektů spočívá v architektově hloubkovém sledování možností veřejného prostoru, jejich komunikace, specificity a polyfunkčnosti. Propojení těchto prvků doprovází architektovo hledání často neobvyklých expresivních, technických a materiálových prostředků spojených s daným tématem.

Nedávné realizace s mezinárodním přesahem jako Český Institut Informatiky, Robotiky a Kybernetiky – CIIRC v Praze – Dejvicích, návrh umělecké instalace Letem světem s Václavem Havlem na Letišti Václava Havla v Praze, nová koncepce a realizace výstavních síní Španělské synagogy nebo smělá transformace Horního nádraží v Karlových Varech získaly řadu profesních, kulturních a nadnárodních ocenění.

Frantova tvorba čerpá z nejrůznějších forem kulturního života ve společnosti a pracuje s nimi.

Stejně tak se snaží vytvořit zázemí pro celou řadu prestižních historických a muzeologických projektů a instalací ve zvlášť citlivém propojení interiérů a exteriérů – Galerie Císařská konírna a Kaple sv. Kříže s expozicí Svatovítského pokladu na Pražském hradě.

Rekonstrukce a nové expozice židovských památek – Pinkasova synagoga s okruhem Pinkasovy uličky, stálá expozice s rekonstrukcí ve Španělské synagoze, Synagoga v Polné s výstavou věnovanou Hilsneriádě, Židovská škola Jičín s výstavou Karl Kraus a regionální spisovatelé. Současný komplexní památkový projekt obnovy kostela a fary ve Chvalech představuje významnou snahu o propojení moderní duchovní architektury s kulturním a komunitním životem v obci.

Svým trvalým zájmem o spoluvytváření duchovních prostorů – procesu, který slavný japonský architekt Tadao Ando charakterizoval jako “zónu pro jedince uvnitř společnosti”, Petr Franta vytvořil možná méně známý, ale obdivuhodný korpus staveb a přestaveb, které výrazně přispěly k pochopení regionální sakrální architektury v 21. století.

Frantova tvorba je zvlášť blízká současnému výtvarnému umění (spolupráce s umělci, Kanada a Evropa, umělecké ateliéry v Montrealu a Nadace Projekt Y, Lac Farmer, Quebec).

Architektův zájem o urbanistický kontext je zvlášť v poslední době zřejmý nejen v jeho stavbách, ale také v důležité výstavní a publikační činnosti jako je například loňská dílčí výstava a knížka věnované významu architektury a stavebnímu a společenskému kontextu Londýnské ulice na Vinohradech, kterou realizoval ve spolupráci s Vladimírem Šlapetou. Tato práce má v architektově tvorbě i důležitou kanadskou kapitolu, v níž se výrazně umístil se svými návrhy pro transformaci historického přístavu v Kanadském Montrealu.

Dále v rámci Týdne architektury pořádaném spolkem KRUH, věnujícím se propagaci architektury, se 3.10. 2021 uskutečnila komentovaná procházka s přednáškou autora s názvem „Architektura Londýnské ulice – Funkcionalistické stavby v jedné ulici s architektem Petrem Frantou, autorem výstavy věnované tomuto fenoménu na Královských Vinohradech“ se zaměřením na 11 funkcionalistických domů a jejich architektů.

Možnost situovat současnou výstavu díla architekta Petra Franty v prostorách Galerie ve věži Novoměstské radnice je ideální svým kontextem příkladně zrestaurované historické architektury a jejího prolínání do současné praxe. Svou vertikální členitostí také pomáhá vytvářet scénografii samotné výstavy, která se odvíjí od hlavních tematických celků v architektově díle, které jsou tu dílčím způsobem popsány.

Současná expozice s pracovním názvem Petr Franta: Význam souvislostí / Sense of Connection / v projektech dvou dekád 2000 – 2022 navazuje na předchozí dílčí výstavy architektovy tvorby: zhodnocení jeho kanadské zkušenosti Na hraně/ On the Edge (Frágnerova galerie, 2000) a Úhel pohledu / Ways of Seeing (2004, McGill Exhibition Hall, Montreal). Stejně jako tyto výstavy bude doprovázena ilustrovanou publikací s autorskými texty (kurátorka Irena Žantovská Murray, Vladimír Šlapeta, Petr Franta).

Doprovodný program bude zahrnovat přednášky, veřejnou debatu o charakteru tematických prostorů.

Petr Franta

Narozen 19. září 1948 v Praze. Studoval na Fakultě Architektury ČVUT (České Vysoké Učení Technické) v letech 1966-1972, kde ukončil diplomem s titulem ing. arch. Po promoci pracoval pět let v atelieru ETA (Pražský Ústav Výstavby hlavního Města Prahy). Od roku 1977 žil v Montrealu v Kanadě, kde po evaluaci vzdělání a diplomu mu byl uznán titul Master of Architecture. Začínal pracovat v De Nova Associates v Montrealu jako designér na výstavních a interiérových projektech; poté spolupracoval na jednotlivých projektech s různými architekty. V roce 1979 splnil podmínky na přijetí do Order of Architects of Quebec a po splnění požadované praxe dostal v roce 1981 profesionální licenci. V roce 1982 nastoupil do kanceláře Fiset, Miller Vinois Architects, kde působil ve funkci architekta-designéra do roku 1985. V témž roce v Montrealu s architektem Jamesem Ogdenem založil Ogden Franta Architects, partnerství, které fungovalo do roku 1993. V roce 1989 byl registrován ve státu New York. V druhé polovině 80. let spolupracoval se sochařkou Magdalenou Jetelovou na realizacích monumentálních plastik ve veřejných prostorách či muzeích. V roce 1990 se stal členem Architekten Kammer Nord Rhein Westfalen v Düsseldorfu. Začátkem 90. let se vrací do Prahy a zde formoval v roce 1991 s Michalem Brixem architektonický atelier Brix & Franta Architekti spol. s r.o. Toto partnerství trvalo do roku 1998, kdy ustavil studio Petr Franta Architekti & Asoc. spol. s r.o. Je členem Obce architektů, od roku 1993 členem Komory Českých Architektů a od r. 2004 členem Komory slovenských architektů.

Petr Franta reprezentoval českou architekturu a výtvarné umění doma i v zahraničí, kde měl řadu samostatných výstav, mimo jiné výstavu Na hraně / On the Edge v Praze, ve Fragnerově galerii v roce 2000, putovní výstavu Ways of Seeing/Úhel pohledu v kanadském Montrealu v roce 2005, pořádané Odborem kulturních a krajannských vztahů Ministrerstva zahraničí ČR, ve španělské Barceloně 2005, pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, v Los Angeles v roce 2006, pořádaném Ministerstvem zahraničí ČR, v Českém centru v Sofii v Bulharsku v roce 2006, na Univerzitě architektury a urbanismu „Ion Mincu“ v rumunské Bukurešti v roce 2007, pořádané Minsterstvem zahraničí ČR. Český Institut Informatiky, Robotiky a Kybernetiky ČVUT pak v poslední době úspěšně prezentoval na výstavě v Muzeu architektury ve Vroclavi pod názvem „Novy symbol Czeskej technologii nad Praga”, pořádané ČVUT k 310. výročí založení univerzity. V roce 2018 byl zván a přednášel na sympoziích Advanced Buildig Skins v Bernu, Švýcarsku. V roce 2019 IIAS Institut for Advaced Studies, Baden Baden, Německo udělil titul Associate professor.

 

Kurátorský profil:

Irena Žantovská Murray MArch, PhD, HonFRIBA, je kurátorka a historička architektury, zabývající se převážně moderní středoevropskou architekturou a uměním. Bývalá šéfkurátorka sbírek umění a architektury na McGill University v Montrealu a ředitelka sbírek Královského Institutu Britských Architektů (RIBA) v Londýně , Irena Žantovská Murray žije v Praze, kde v současnosti spolupracuje zejména s Galerií Adolfa Loose (Expo 58) a jako Research Fellow při FA ČVUT. Její vědecké publikace zahrnují mimo jiné kritický překlad do angličtiny, Karel Teige, Modern Architecture in Czechoslovakia (Getty Research Institute) a antologii textů Le Corbusier and Britain (Routledge). Je autorkou více než třiceti výstav v Kanadě, Velké Británii, Indii a Spojených státech. V Praze připravila první post-kanadskou výstavu architekta Petra Franty ve Fragnerově galerii a výstavu významné české fotografky Markéty Luskačové v galerii Leica, obě doprovázené katalogy.

Vladimír Šlapeta, prof. ing. arch. DrSc., narozen v Olomouci, vystudoval architekturu na ČVUT. Po kratší praxi v Ostravě vedl 18let oddělení architektury Národního technického muzea v Praze a po sametové revoluci byl děkanem fakult architektury ČVUT v Praze a poté i VUT v Brně. Absolvoval stáže ve Vratislavi, Berlíně, Delftu a Montrealu a na Fulbrightově stipendiu v New Yorku. Je autorem řady prací o české a středoevropské architektuře 20.století, které byly vydány více než ve 20 jazycích. Je členem Akademie der Künste v Berlíně a čestným členem Amerického institutu architektů a Královské společnosti britských architektů.

Akce se koná pod záštitou starostky Městské části Praha 2 Ing. Alexandry Udženija.

Projekt vznikl za finanční podpory Státního fondu kultury ČR.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy architekta Petra Franty: Význam souvislostí / Sense of Connection / v projektech dvou dekád 2000-2022