Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Archeologické dědictví Sýrie. Pět let krize 2011–2015

Do 10.6.2018 bude ve 2.patře Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, přístupná zajímavá a také smutná i nadějeplná panelová výstava Archeologické dědictví Sýrie. Pět let krize 2011–2015.

Národní muzeum a Generální ředitelství Památek a muzeí Syrské arabské republiky pokračují ve spolupráci na ochraně světového kulturního dědictví. Součástí této dlouhodobé spolupráce se stala i výstava s názvem Archeologické dědictví Sýrie. Pět let krize 2011–2015.

V roce 2017 Národní muzeum realizovalo první část plánované humanitární pomoci Sýrii zaměřené na záchranu historických a archeologických památek. Pomoc byla poskytnuta ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci programu Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii schváleného vládou ČR v červnu 2016. Partnerem Národního muzea je Generální ředitelství památek a muzeí v Sýrii.

Plánovaná Humanitární pomoc na záchranu a rozšíření povědomí o stavu historických památek v Sýrii byla plánována ve třech oblastech – v zaslání materiální pomoci obsahující nástroje a materiál potřebný k restaurování a fyzické záchraně památek, v přípravě českých stáží pro restaurátory ze Sýrie a v uspořádání panelové výstavy v Nové budově Národního muzea, která by dokumentovala zhoršení fyzického stavu památek poničených válečným stavem v zemi.

Panelová výstava s názvem Archeologické dědictví Sýrie. Pět let krize 2011–2015 je v českém a anglickém jazyce a je doprovázena třemi exponáty, které jsou ve sbírkách Národního muzea, a které pocházejí ze syrské lokality Palmýra. Výstava se zaměřuje na jeden z aspektů současného konfliktu, který probíhá v Sýrii. Tím je dopad konfliktu na archeologické dědictví země. Území Sýrie bylo a stále je dějištěm významných momentů dějin lidstva, které jsou zhmotněny a uchovány v četných archeologických lokalitách a nálezech, historických stavbách, muzeích a sbírkách. To vše je současným konfliktem významně ohroženo.

„Nejde jen o škody způsobené válečnými aktivitami. Jsme zde svědky záměrného, ideově či ideologicky podmíněného ničení některých památek. A v neposlední řadě je třeba zmínit rozsáhlé škody vzniklé nelegálními vykopávkami,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

„Jsme hrdí na Čechy za to, že stojí po našem boku a podporují syrské kulturní dědictví, které se stalo cílem těch nejhorších způsobů úmyslného ničení a agrese. Jde o památky, které nepatří jen Syřanům, náleží celému světu. Naše spolupráce je pouze začátkem a v budoucnosti ji chceme dále posilovat,“ dodává Mahmoud Hamoud, generální ředitel syrského Generálního ředitelství památek a muzeí.

Vážný stav mnoha lokalit a památek ilustrují četné fotografie pořízené syrskými archeology. Dokládají jednak rozsah škod a zároveň jsou v rukou odborníků výchozím podkladem pro úvahy o budoucím postupu záchrany a rekonstrukce jednotlivých postižených míst.

V roce 2017 se podařilo naplnit první část plánované pomoci a připravit zázemí pro zbývající dvě na rok 2018. Nakoupen a zaslán byl restaurátorský materiál, nástroje a chemikálie, o které syrská strana požádala při prvním kontaktu s Národním muzeem. V lednu roku 2018 byl do Národního muzea zaslán seznam požadované humanitární pomoci syrskými partnery, přičemž pomoc roku 2018 tvoří z převážné většiny poskytnutí elektroniky potřebné k vybavení administrativního zázemí a pro odbornou práci s historickými artefakty. Během března a dubna 2018 došlo k vytipování předmětů, které by měli být zaslány ze Sýrie do Národního muzea na restaurování, a byl stanoven jejich konečný seznam, který čítá 20 položek a jedná se převážně o rituální předměty z bronzu, šperky, ale i kamenné reliéfy, všechny datované do období starověku. Některé předměty jsou i z lokality Palmýra. Transport humanitární pomoci do Sýrie v polovině dubna byl však vzhledem k nepříznivé bezpečnostní situaci v zemi odložen a čeká se na stanovení nového termínu transportu. Součástí restaurování bude i pobyt a školení syrských odborníků v České republice.

Více informací naleznete na www.nm.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Archeologické dědictví Sýrie. Pět let krize 2011–2015