Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Analogon: ze sbírky Oldřicha Th. Uttendorfského

25. 4.-17. 6. / Kvalitář / Fotografie

Do 17. 6. 2023 je v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Analogon: ze sbírky Oldřicha Th. Uttendorfského. 

Kurátoři: Lenka Lindaurová a Jan Dotřel

ANALOGON – In between black and white.

Jarním vrcholem sezóny galerie Kvalitář roku 2023 je bezesporu výstava výběru ze sbírky Oldřicha Th. Uttendorfského. Jedna z nejzajímavějších sbírek v České republice disponuje nejenom exkluzivními díly z oblasti výtvarného umění, ale její velké kvalitativní plus představují nečekané kombinace unikátních naturálií, historických předmětů starodávných civilizací a nativních kultur. Svébytný přístup budování sbírky pana Uttendorfského bude nyní poprvé komplexně představen pod taktovkou kurátorského dua Lenky Lindaurové a Jana Dotřela.

„Labyrint mysli, kde se dá hodiny, dny a týdny bloudit; pootevřené dveře, temná zákoutí i velká zářící prostranství. Lebky, vycpaná zvířata, starožitné předměty, vzácné šperky, japonské svitky, staré mapy a knihy, zkameněliny, nástroje, látky, paroží, sošky, kameny, obrazy staré i současné, Picassova kresba, zvuky a vůně. Analogické řazení, metafora a hádanka. Odhalení nového pohledu, jenž odpovídá vnitřnímu světu vynálezce-objevitele a sběratele.

Způsoby uspořádání věcí – a tyto věci mohou být cenné umělecké objekty i náhodně nalezené předměty – souvisejí se speciálním vztahem k nim. Různé druhy uspořádání jsou vždy řízeny jinou formou senzibility. Analogie vizuální či vztahová může být jedním z nich.

Na divákovi v tomto případě nezáleží. Jak tvrdil jeden z otců surrealismu, André Breton, chceme-li se vyhnout zmatku, musíme udržovat publikum rozhořčené u dveří. Jedna z mnoha hyperbol naznačuje, že tento mikrosvět se zrodil jako nutnost.

Demiurg pestré kolekce neustále vede dialog s celým světem, naslouchá i tichým výzvám, nebrání se pohledu na dílo z jiného společenství a vášnivě podléhá pohledu, který nachází sám v sobě. Vnitřní odpověď na svůdné výzvy nepřipouští korektnost. Jeho univerzum musí obsahovat všechny druhy krásy. Relační svět analogií nepředepisuje jediný osud – umožňuje žít v civilizačním okruhu, do kterého vstoupila náhoda či fátum, a nabízí setkávání s mnoha životními styly a kulturními světy.

Sbírka je živý organismus žádající neustálou pozornost, organismus žravý, rostoucí, proměňující se, nestálý, žárlivý, dětinský a zvědavý. Náš „analogon“ nemá rád reflektující soudnost. Má nadání pro vytváření obtížných harmonií a inspiruje k prekérnímu rozhodování.“

Lenka Lindaurová, kurátorka výstavy

Rozhovor Oldřicha Th. Uttendorfského s Janem Dotřelem Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Analogon: ze sbírky Oldřicha Th. Uttendorfského