Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Alena Kupčíková SEX/m2

Do 9. 6. 2015 bude v Galerii Art salon S, Tančící dům, Jiráskovo náměstí 6, Praha 2, přístupná výstava Aleny Kupčíkové – SEX/m2.

Součástí vernisáže bylo odhalení prvního obrazu Československé epopeje vytvořené ze skutečné DNA v podobě chloupků z ohanbí četných dárců.

Galerie Art Salon S Tančící dům představuje v samostatné výstavě výběr děl výtvarnice Aleny Kupčíkové, které jsou sepjaté tématem ženy v její erotické a intimní roli. Výstava, nazvaná provokativně SEX/m2, prozrazuje autorčin hluboký zájem o ženu jako femme fatale, ženu milenku, ženu prostitutku, ale i o ženu osamělou, zanechanou pouze se svou fyzickou podstatou. K vidění budou poslední díla z cyklu Chlupatice vytvořená z chloupků z ohanbí dárců, série smaltů z cyklu Kabaret ženy v jejím přirozeném světě nebo první obraz z monumentálního cyklu Československá epopej. Slavnostní odhalení prvního velkolepého díla bylo pomyslným vrcholem vernisáže.
Výstava SEX/m2 je prezentací všech autorčiných cyklů sjednocených námětem ženy, které v jejím ateliéru vznikaly v posledních čtyřech letech. Kromě Chlupatic, které autorka s pomocí chloupků z ohanbí četných dárkyň a dárců propracovává už od roku 2000 do stále nových podob, zde Kupčíková představí i sérii smaltů z cyklu Kabaret ženy v jejím přirozeném světě, které od ostravského sympozia SmaltArt, kde si tuto dnes nepříliš využívanou techniku osvojila, vystavuje vůbec poprvé. Pomyslným vrcholem bude však obraz z cyklu Československá epopej, který je zároveň nejaktuálnějším dílem, jež se na výstavě objevuje.
Jde o první dokončený obraz ze série, v níž autorka zamýšlí v bohaté skrumáži výjevů z historie i současnosti Československa představit etnika, která přešla přes naše území a zanechala zde stopu v podobě svého genofondu. Ten je v díle zastoupen zcela reálně – jak jinak, než chloupky z ohanbí dárců pocházejících z Francie, Švédska, Německa, Ruska, Maďarska atd.
„Položila jsem si otázku. Kdo vše od doby vzniku světa přešel či přišel na území Československa a přispěl ke vzniku tohoto národa? V rámci historického kontextu se jedná o mnoho národů a účastníky těchto národností vyzývám k dárcovství chloupků v místech a zemích odkud pocházejí a také již delší dobu v galeriích, kde vystavuji. Mohu říci, že dárci jsou nejrůznějších profesí a vlastností, není to žádný univerzální typ ženy ani muže. Chloupek je relikvií se zakódovanou genetickou informací, zakódovaný historický kontext. Takže epopej budu možná dělat celý život,“ vysvětluje Alena Kupčíková, autorka díla.

Její poslední práce tak navazuje nejen na vlastní koncept Chlupatice, ale vstupuje do dialogu také s národním diamantem v podobě Slovanské epopeje Alfonse Muchy nebo s konceptem nejrealističtějšího umění, jak jej chápal Yves Klein a umělecké uskupení Nouveaux Réalistes. Obraz bude poprvé slavnostně odhalen na vernisáži výstavy, která se uskuteční 9. 4. 2015 od 19 hodin v galerii Art Salon S Tančící dům.
Technická původnost a nápaditost, s níž autorka při tvorbě svých děl postupuje, dosvědčuje, že i nejstarší zobrazovaný námět na světě lze posunout do nových dimenzí. Její dosavadní dílo tak lze chápat nejen jako výtvarně hodnotný celek, ale i jako důležitý příspěvek k dnešnímu chápání ženské sexuality a erotiky, a tak i ženské nezávislosti a svobody.

Kurátor výstavy: Kateřina Tučková

O autorovi
Alena Kupčíková působí na české výtvarné scéně už řadu let. Než úspěšně ukončila Akademii výtvarných umění doktorským titulem v roce 2010, absolvovala několik stáží – rok sbírala zkušenosti na Technikon Natal v Durbanu v Jihoafrické republice, později na École Nationale Supérieure des Beaux Art v Paříži. Od roku 1993 vystavuje po celém světě. Její díla jsou zastoupena ve sbírce Národní galerie v Praze, v soukromých sbírkách v České republice, Německu, Anglii, Holandsku, Švýcarsku, Japonsku, USA.
Více informací o autorce najdete na www.alenakupcikova.cz.

O galerii Art Salon S
Art Salon S je mladá galerie sídlící v Tančícím domě v Praze. Cílem Art Salon S je objevovat a podporovat mladé talentované umělce z České republiky i ze zahraničí. Umožnit těmto nadějným autorům se prosadit, získat uznání znalců a pozornost veřejnosti. Činnost galerie však sahá mnohem dále. Art Salon S se snaží propojovat každodenní svět lidí se světem umění prostřednictvím komentovaných prohlídek, přednášek, diskusí, speciálních večírků a další odborné činnosti, a tím rozšiřovat povědomí o mladém umění u široké veřejnosti.

Informace a novinky o galerii můžete získat na webu www.artsalons.cz nebo Facebook účtu: www.facebook.com/artsalons.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Alena Kupčíková SEX/m2