Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy AKT 2016

11. 2.-17. 3. / Nová galerie / Malba

Do 17.3.2016 bude v Nové Galerii, Balbínova 26, Praha 2, přístupná velmi zajímavá a působivá skupinová výstava AKT 2016.

Na výstavu AKT je kvůli velkém zájmu prodloužena otevírací doba:  úterý / středa / čtvrtek / sobota 11:00 – 19:00.

Vystavují: Císařovský Tomáš, David Jiří, Dúbravský Andrej, Englberth Miloš, Janečková Walshe Katarina, Janovský Jakub, Krajc Martin, Kůrka Filip, Kunc Milan, Lomová Ivana, Matoušek František, Mainer Martin, Načeradský Jiří, Nagypal Michal, Pangrác Pavel, Petrov Lyuben, Písařík Petr, Rapant Michal, Rittstein Michal, Róna Jaroslav, Salajka Martin, Symůnek Alfréd, Štech Adam, Špaňhel Jakub, Šmíd Pavel, Typlt Lubomír

Výstava AKT 2016 otevírá jedno ze stěžejních témat výtvarného umění, totiž otázku znázornění nahé lidské figury, která je jako umělecký námět fenoménem přednostně tradice západního umění. Na dílech 26 výrazných osobností českého a slovenského malířství, která představují ucelený soubor tvorby umělců několika generací, ilustruje nejen to, jak rozmanitě je dnes námět aktu pojímán, ale i jeho pomyslný vývoj: jak se v průběhu generací mění přístup k jeho zobrazování a to, jak úspěšně či neúspěšně balancuje na hranici mezi uměním a pornografií. Nová galerie zahajuje výstavou cyklus tematicky laděných výstav.

„…živost, neuvěřitelná složitost a bezchybnost celé konstrukce těla a mysli je pokryta laskavou krásou kůže, chlupů, vlasů a pohledem očí…duše patří tělo…člověk když zří nahotu jiného člověka je udiven…někdy dojat…malovat akt je staré jako malířství…nahé ženy a nazí mužové pobíhají a nahé děti často s křídli, postávají, posedávají, polehávají na obrazech a sochách všech věků, je to záliba, pýcha a moc umu…“

Úryvek z textu Martina Mainera k výstavě.

„…k naší výstavě Akt 2016 lze použít většinou vnímaný význam ve světě malířství, fotografie, sochařství – nahé lidské tělo…samozřejmě slovo akt vnímají jinak a používají lidé jinak velice často v nejrůznějších oborech své činnosti…

…nahé lidské tělo…zobrazené či před vámi stojící z masa a kostí…akt ženy, akt muže…akt gorily…nahota…stud…kůže…lesk a bída těla…ecce homo…

…těla jsou schopna ze sebe sama vytvořit další těla…nejvyšší zákon a život sám i smrt sama…nebe i peklo…ráj…břicho života…moc i bezmoc…prostupnost…vzdání se…osvícení…zhmotnělý symbol polarity života v tělech lidské rasy…o aktu u malby kočky se obecně nemluví…má kožich, není nahá…

…živost, neuvěřitelná složitost a bezchybnost celé konstrukce těla a mysli je pokryta laskavou krásou kůže, chlupů, vlasů a pohledem očí…duše patří tělo…člověk když zří nahotu jiného člověka je udiven…někdy dojat…malovat akt je staré jako malířství…nahé ženy a nazí mužové pobíhají a nahé děti často s křídli, postávají, posedávají, polehávají na obrazech a sochách všech věků, je to záliba, pýcha a moc umu…

…toto malířské téma je v naší době trochu vytlačeno neuvěřitelným rozmachem fotografie a filmu, v první řadě monumentálním a v pravdě epochálním vlivem pornografie…

…potřeba malířů zobrazovat nahé tělo se v čase mění a z kódu umění a boží lásky z časů antiky, přes zakázané ovoce dob pozdějších, poté časté a podstatné téma nebeských, bojových, náboženských i alegorických výjevů, výjevů radosti ze života či omámením z krásy žen až po nekonečné množství nahých těl všech ras a tvarů na obrazovkách počítačů…

…ještě nikdy v historii lidstva nemohl člověk tak snadno jako dnes vidět obrazy nahých lidí, vidět jak vypadají, jaké mají tvary, barvy, výrazy a zvláštnosti lidé ze všech koutů Země, detailní pohled na všechny části těla a výrazů vzrušení a tělesné slasti – to nemá obdoby, je to zvláštní společenský jev, pro umělce a většinu lidi jistě skvělá inspirace, sebe-laskavost, pro jiné předpeklí i faktické peklo…

…potřeba aktu ze strany umělců, diváků, milovníků umění i investorů stejně stále trvá a ve vlnách aktuálnost aktu přichází znova a znova…výstavu aktu jistě uvítá široké spektrum lidí…pravdou je, že skoro každý, koho znám a maluje či fotí, se někdy nahým tělem zabývá, či alespoň jako já sám se tu i tam o zdolání tématu pokouší…někteří to mají v programu…jiní vůbec…

…osobně se k aktu stavím s velkým ostychem…hledám pracně důvod malovat akt pro akt…je to tak profláklé…když pak začínám malovat a pokouším se najít jak, nejen proč, uvědomuju si mezi jiným alegoričnost zobrazeného lidského těla – třeba studu, radosti, síly, klidu, osvícení…a to mě baví a zatím umožňuje pokračovat na dalších obrazech, projít si tématem a věnovat mu delší dobu, předat přes „akt“ něco ze sebe sobě i jiným…

…akt to je klasika…vystavující na výstavě jsou všichni silné osobnosti téměř všech generací českého malířství, jsoucích i budoucích klasiků, až po studenty, ovšem studenty kolegy malíře…kdo maluje akt je klasik, klasička…galerie praská ve švech, žádná vzdušná kunsthalle se nekoná…je to tělo na tělo…kdo vstoupí neprohloupí…“

Martin Mainer, leden 2016.

Více zde: http://www.novagalerie.cz/akt2016/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy AKT 2016