Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Ahoy! Glass Art

Do 24.9.2016 bude v galerii Českého centra, Rytířská 31, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Ahoy! Glass Art.

Tři na sebe volně navazující přehlídky s názvem AHOY! představí od září do prosince 2016 ateliér Sklo Fakulty umění a designu Univerzity J. E Purkyně v Ústí nad Labem. Putovní výstavu zahajuje České centrum v Praze, přibližující publiku volnou tvorbu studentů a absolventů společně s vedoucím ateliéru Iljou Bílkem.

Právě volná tvorba plošného nebo prostorového charakteru patří k hlavní náplni studijního programu. Studenti se seznamují se základními výtvarnými principy prostřednictvím konkrétního uspořádání vzájemných vztahů elementů výtvarného díla. Nejen proto mají v rámci studia důležité místo tradiční média kresby a malby, kde lze názorně tematizovat vztah barevných ploch nebo vztah plochy a prostoru. Každý klauzurní úkol i jednotlivá zadání během semestru přispívají k sebepoznání studenta a k jeho rozhodování o tom, s čím se ztotožní a co odmítne.

Na základě výtvarných zkušeností a dostupných prostředků, jaké nabízí současná společnost, autoři čerpají ze znalostí tradičního řemeslného zpracování skleněného materiálu a propojují jej s nejnovějšími technologiemi, používanými při výrobě. Vytvářejí sochařské objekty z taveného skla (Daniel Kinský), nechávají je v surové podobě se stopami procesu výroby (Štěpánka Fejfarová), případně sklo kombinují s kontrastními materiály (Luba Bakičová). Hledání vlastních uměleckých principů často provází experimenty a v některých případech autoři sklo zcela opouští. Aby vyjádřili své myšlenky, uchylují se k novým médiím (Martin Opl) či k formám akčního umění (Šárka Vačkářová) a objevují nové polohy skleněné hmoty, zasazené do překvapujících kontextů.

http://prague.czechcentres.cz/program/detail-akce/ahoy-glass-art/
____________
Organizátoři: Česká centra/Czech Centres, Fakulta umění a designu UJEP
Koncepce: Soňa Dermeková, Martin Opl, Dana Zikmundová
Grafika: Martin Opl
www.czechcentres.com | www.glassusti.com | www.fud.ujep.cz

#EunicFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Ahoy! Glass Art