Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy AgamFahy & Janecký Glass – Dreamlike

Do 26. 4. 2024 je v Galerii Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 (tram Říčanova nebo bus Štefkova pak cca 500 m), přístupná velmi zajímavá a krásná výstava AgamFahy & Janecký Glass – Dreamlike.

Komentovaná prohlídka úterý 26. 3. 2024, 17:00

Text kurátorky výstavy Sylvy Petrové:

Sklo francouzského tatéra Lionela Fahy, jeho ženy Tal Agam ( odtud spojení AgamFahy) a českého skláře Martina Janeckého by asi většina publika prvoplánově nazvala frekventovaným termínem „tetovací sklo“ („Tatoo glass“). Svádí k tomu fakt, že třetinu tohoto tria tvoří světoznámá osobnost soudobého tetování, považovaná za průkopníka francouzské nové vlny tetuáže. Nemohli bychom se však více mýlit. Tetování jako důležitý sociální a výtvarný aspekt doby bylo vzato v potaz již před dobrou desítkou let v horních patrech aktuálního volného umění, jak je presentuje například Benátské bienále. Navzdory tomu sklo tetování stále předvádí jako banální dekoraci převzatou z populárních tetovacích vzorů a aplikovanou na zcela běžné povrchy tvarů sériové sklářské výroby. Dá se tedy říci, že jde o marketingový tah, jak oslovit miliony příznivců tetování a zvýšit tak prodej nudného nápojového a dekorativního skla.

Proto jsme takový titul show vyloučili. V případě objektů tria Agam – Fahy – Janecký jde totiž o zcela něco jiného: o vytvoření jedinečných objektů, o vznik nových forem autorského skla se speciálním poselstvím a obsahem. Tyto unikáty jsou výsledkem součinnosti tří nezávislých osobností, které jsou dokonalými profesionály vystupujícími ze své komfortní zóny hlavně proto, že milují výzvy. A proto mají také vysoké umělecké ambice i v dalších oblastech, které na svých životních poutích potkávají. S tetováním, tak jak se s ním běžně setkáváme na tělech svých souputníků, byť někdy i dost excentrickým, tyto experimenty nemají nic společného. Jde o nezávislé kreativní myšlení, tj. výtvarné vize tatéra, designérky, a neméně proslaveného výtvarníka – skláře, které spojilo letité kamarádství stavící na podobném generačním nastavení souvisejícím s punkovou kulturou, se vztahem k výtvarné historii a kultuře jiných národností. Jsou svého druhu vizionáři překračující hranice konvenčního, a to jak ve svých oborech, jimiž se běžně presentují, ale i v této nové společné tvorbě.

„Pokud se chcete rozvíjet, musíte cestovat.“ říká Lionel Fahy ve videu, které o něm natočil Jan Dufek (Jan Dufek, Lionel Fahy v Praze 2022). Tvůrci tuto tezi více než naplňují, sjezdili půlku zeměkoule, milují Prahu, v níž jeden žije trvale a druzí dva ji navštívili více než desetkrát. Nakonec cestování tuto součinnost zahájilo. Poprvé se setkali, když Martin Janecký pracoval a žil na Aljašce. Při druhém setkání v Paříži si slíbili, že budou jednou spolupracovat. I když se viděli i potom, k této tvorbě došlo až nyní, tj. po 10 letech v Janeckého studiu v Praze. Je samozřejmé, že směr projektu určují kresby, zatímco Janecký geniálně převádí tyto 2-D vize do 3-D formy. A tím má na výsledku velký podíl nejen z hlediska sklářského řemesla, ale i kreativní složky, protože převedení náčrtu do skla vyžaduje nejen řemeslnou ekvilibristiku, ale i finální výtvarnou vizi. V ní se všichni tři nemají problém setkat. Na základě osobních poznání a nastavení, se jim v myšlení řetězí apokalyptické snové vize mnoha původních kultur a vznikají tak vizuální eposy, až psychedelické vize, kdy je sen postaven nad realitu, nebo o ní vypovídá víc, než ona sama.

Sylva Petrová, kurátorka výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy AgamFahy & Janecký Glass – Dreamlike