Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Adolf Benš (1894 – 1982): architektonické dílo

26. 11.-31. 1. / Galerie NTK / Architektura

Do 30.1.2016 bude ve foyer NTK, Technická 6, Praha 6, zdarma přístupná zajímavá panelová výstava Adolf Benš (1894 – 1982): architektonické dílo.

Výstavu celoživotního díla významného architekta Adolfa Benše, mimo jiné autora budovy pražských Elektrických podniků, připravil tým pod vedením prof. Petra Keila pod záštitou Nadace Charty 77. Během trvání výstavy bude možno v knihkupectví ČVUT zakoupit monografii architekta Adolfa Benše z pera prof. Vladimíra Šlapety s předmluvou prof. Kennetha Framptona a v grafické úpravě prof. Zdenka Zieglera.

Biografie Adolfa Benše z pera Ing.arch. Kamila Dvořáka, DrSc. publikovaná na webu Archiweb.cz:

Narozen 18. 5. 1894 v Pardubicích. Studium architektury na české technice v Praze (1913-14, 1918-23) a na Akademii výtvarných umění v Praze (1921-24), kde byl žákem J. Kotěry a J. Gočára. 1923-24 pracuje na Státní regulační komisi hl. m. Prahy, 1924-25 v ateliéru Josefa Gočára. V letech 1925-40 má vlastní ateliér, v němž navrhuje své nejznámější funkcionalistické stavby. 1940-43 je zaměstnancem Plánovací komise pro hl. m. Prahu, 1943-45 má opět vlastní ateliér. Po válce se stává profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1945-65), v letech 1947-48 je jejím rektorem. Roku 1955 je jmenován dopisujícím členem Akademie architektury v Paříži. Umírá 8. 3. 1982 v Praze.
A. Benš patří k čelným představitelům českého funkcionalismu. Na jeho dílo měla velký vliv francouzská moderní architektura 20. a 30. let, především tvorba Le Corbusiera. Projektoval zejména veřejné budovy, výstavní pavilóny a územní plány měst. Jeho funcionalistické stavby se vyznačují vysokou výtvarnou kulturou, k nejvýznačnějším stavbám českého funkcionalismu patří jeho budova Elektrických podniků v Praze. Neopominutelná je i Benšova dvacetiletá pedagogická činnost na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

Ing.arch. Kamil Dvořák, DrSc.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Adolf Benš (1894 – 1982): architektonické dílo