Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy a vyhlášení cen Grafika roku 2018 a 24. ročník Ceny Vladimíra Boudníka

Do 27.2.2019 bude v Obecním domě, Náměstí republiky 5, Praha 1, ve 2.patře přístupná rozsáhlá výstava soutěže Grafika roku 2018 a 24. ročníku Ceny Vladimíra Boudníka.

Nadace Hollar pořádá 25. ročník celostátní soutěžní výstavy Grafika roku 2018 a 24. ročník Ceny Vladimíra Boudníka. Výstava potrvá od 4. února do 27. února 2019 v Obecním domě. Výstavu letošního laureáta prestižní Ceny Vladimíra Boudníka můžete navštívit v rámci expozice v Obecním domě na nám. Republiky.

V letošním ročníku bylo přihlášeno 361 prací, z toho bude vystaveno 151 děl a 15 autorských knih. Letošní ročník nabídne různorodé grafické práce a krásné autorské knihy renomovaných grafiků, studentů a výtvarníků s přesahem do různých oborů. Diváci se mohou těšit na grafické práce všestranného výtvarníka Petra Nikla, malířů Jakuba Špaňhela, Martina Mainera, Patrika Hábla, Martina Salajky, sochaře Čestmíra Sušky, kluků ze street artové zóny Jana Kalába, Pasty Onera i Michala Škapy, na světovou autorskou knihu Květy Pacovské a mnohé další.

Grafika roku je výstavním projektem s dlouholetou tradicí a je v České republice zcela jedinečnou akcí zaměřující se na představení a zprostředkování současné grafické tvorby širokého spektra českých umělců – grafiků. Soutěže se každý rok účastní stovky renomovaných českých autorů i studentů, výstava se stává platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, umožňuje teoretikům i samotným umělcům každoročně zhodnotit posun a trendy ve volné grafické tvorbě.

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění za umělcův celoživotní přínos grafice. Cena byla doposud udělena Ladislavu Čepelákovi, Daliboru Chatrnému, Aleně Kučerové, Janu Kubíčkovi, Eduardu Ovčáčkovi, Janu Měřičkovi, Květě Pacovské, Michalu Cihlářovi, Marii Blabolilové, Jiřímu Anderlovi, Jaroslavě Severové, Lubomíru Přibylovi, Vojtěchu Kováříkovi, Zdeňku Sýkorovi, Mikoláši Axmannovi, Františku Hodonskému, Jiřímu Lindovskému, Oldřichu Kulhánkovi, Zbyňku Janáčkovi, Jindřichu Růžičkovi, Daliboru Smutnému, Karlu Malichovi a Josefu Hamplovi.

Laureátkou 24. Ceny Vladimíra Boudníka se stává paní Lenka Vilhelmová.
Za významný tvůrčí přínos v oblasti grafické tvorby.
Za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení.

LAUREÁTI GRAFIKY ROKU 2018

Hlavní cena v kategorii A – velký formát (grafické listy větší než 297 x 210 mm)
Cena Pražské plynárenské a.s.
Miloš Šejn – Samohlásky pro Javoří potok v Krkonoších, počítačová grafika,
velikost listu 2210 x 650 mm

Hlavní cenu získal konceptuální umělec Miloš Šejn za počítačovou grafiku nazvanou
Samohlásky pro Javoří potok v Krkonoších. Porotu zaujal poutavý přepis pocitové reflexe
přírody a komunikace s ní do grafického média. Příroda, její živly a vzájemná propojení s
myslí člověka jsou stěžejním tématem konceptuální tvorby Miloše Šejna, která zahrnuje
široké spektrum výtvarných forem od klasických až po nová média.

Autor sám uvádí:
“Bleskem jsem propadl vodopádem a prořízl hladinu živou linií toku. Tak mi pověděl skorec,
který se mi na okamžik zjevil ku konci cesty Javořím potokem v Krkonoších. Byl to okamžik
tak plný neuchopitelné obrazové krásy a uhrančivých slov. Tak vznikají obrazy, které nejsou
pouhým sdělením, jímž by se měl kdokoli nadchnout. Jsou to zlomky žité přítomnosti.”

Hlavní cena v kategorii B – malý formát
Cena Nadačního fondu Galerie Smečky
Jiří Hanuš – Metro VI.

„Metro VI je součástí série industriálního tematického cyklu, ve kterém se snoubí
romantizující pohled s dystopickou atmosférou. Pochmurnou neosobní architekturu tvoří
antropomorfní objekty, jejichž tvary evokují možná až symbolické významy. Surreálnou
odcizenost této metafyzické krajiny podtrhuje přízračné osvětlení.“ J. Hanuš

Hlavní cena v kategorii C/A – velký formát studentská práce, Cena Simeony Hoškové
(grafické listy větší než 297 x 210 mm)
předávána jako Cena starosty Prahy 1
Anna Bydžovská – Paneland IV., kolagrafie, vel. listu 1035 x 760 mm, Sutnarka v Plzni, 6.
ročník, Ateliér ilustrace a grafika, vedoucí ateliéru Mikoláš Axmann

Grafický list Anny Bydžovské se zdánlivě banálním námětem fasády panelového domu
představující formálně organizovanou abstraktní i konkrétní strukturu přesvědčil komisi
svým výrazem i netradiční technikou tisku z papírové matrice. Zachycuje potřebu uvést věci v
řád, předpokládá vědomou činnost člověka, jeho sociální stav nebo lidskou zkušenost.

„Paneland IV je součástí grafického cyklu, který vznikl v průběhu mé roční stáže v Polské
Lodži. Inspirací mi bylo místo, kde původně stálo Lodžské ghetto a kde nyní stojí sídliště plné
panelových domů.“

Hlavní cena v kategorii C/B – malý formát studentská práce
(grafické tisky menší než 297 x 210 mm)
Cena IMA s. r. o.
Markéta Bábková – Nahrazení, akvatinta, měkký kryt, čárový lept, vel. listu 200 x 285 mm,
AVU v Praze, 6. ročník, Ateliér malířství III, vedoucí ateliéru Josef Bolf

Dobře využité možnosti kombinované hlubotiskové techniky v zobrazení prostoru. Komise
ocenila barevnost prostoru.
Autorka sama uvádí:
„O nostalgii míst, jimž se nedostalo dost lásky v té pomíjivé chvíli, jak rád bych jim z dálky
vrátil zapomenuté gesto, dodatečný čin.“ Rainer Maria Rilke

Hlavní cena v kategorii D – autorská kniha
Cena Nakladatelství Teapot
Marián Čižnár – Dora, suchý, mastný pastel, vel. listu 273 x 390 mm, FU OU v Ostravě,
Ateliér obalová a knižní grafika, vedoucí ateliéru Eliška Čabalová

Vyjádření poroty
Porota se rozhodla podpořit práci mladého autora, která vtipným a svérázným způsobem zachycuje
jeho osobní příběh. Svým pojetím přechází do formy komiksu a překračuje hranice tradičních
grafických technik.

Autor sám uvádí:
„Nechal som sa inšpirovať životom môjho psa, ktorý sa mi prispôsobuje a ja jemu. Chcem ukázať na
problémy všedne i nevšedne, zo života psa a človeka. Nech si ktokoľvek myslí, že si nula – pre tvojho
psa si stred vesmíru.“

Tisk z výšky (speciální ceny za grafické techniky)
Cena spol. ISE, a.s.
Markéta Bábková – Bez šatů, linoryt, vel. tisku 445 x 310 mm, vel. listu 700 x 500 mm, AVU
v Praze, 6. ročník, Ateliér malířství III, vedoucí ateliéru Josef Bolf

Komise oceňuje mnohovrstevnatost linorytového listu, jeho křehkou snovou atmosféru a
barevné řešení, které inspirovaně zachycuje intimní moment domova. Klasické řešení grafiky
souzní s aktuální podstatou tématu.
Autorka sama uvádí:
„Linoryt s názvem Bez šatů se stal intimním portrétem skládajícím se ze dvou vzpomínek.
Silueta postavy je skryta v prchavém světle proudícím do místnosti, které vzniklo soutiskem
dvou matric. Vytvořená bohatá síť tahů navíc umocňuje vyznění atmosféry.“

Tisk z hloubky (speciální ceny za grafické techniky)
Cena spol. Siemens, s.r.o.
Martin Velíšek – Glissement, prořezávaný hlubotisk, vel. listu 555 x 760 mm.

Vyjádření poroty
Porotu zaujal sofistikovaný minimalismus i síla sdělení grafického listu. Jemné šrafury
provedené v technice hlubotisku jsou narušovány průřezy do papíru, které evokují dojem
tektonických procesů. Vzniklý prostorový prvek je nositelem napětí.

Autor sám uvádí:
„Vnímám grafiku hodně přes papír, respektive přes celý formát papíru, a s ním také pracuji.
Mám často problém uvést formát tisku. Prořezané plochy, které často zasahují mimo
potištěnou část, jsou pro mě totiž ekvivalentem ploch tištěných. To je i případ „Posunutí“ (fr.
„Glissement“ – tiskl jsem v ateliéru ve frankofonním Lucembursku). Grafiku komponuji nejen
v rámci matrice, ale i v rámci papíru.“

Tisk z plochy – litografie (speciální ceny za grafické techniky)
Cena Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Martin Salajka – Chameleoni, vel. listu 510 x 670 mm

Vyjádření poroty
Grafický list Martina Salajky „Chameleoni“ zaujal především využitím klasické techniky
vícebarevného tisku z kamene pro moderní zpracování hravého námětu s prvky grotesky.
Tisk nepřináší pouze statický obraz autorovy představy, naopak se stal živým záznamem
příběhu, děje, akce. Příběhovost je pak umocněna vytvořeným prostorem technikou
litografie pomocí přeleptávání, jež vytváří plastické nuance a hloubku obrazového prostoru.
Komise se shodla, že grafický list Martina Salajky reprezentuje moderní chápání staré tiskové
techniky i ve spojení se současným uměleckým směřováním.

Autor sám uvádí:
„Jako dítě jsem miloval staré encyklopedie o přírodě a ilustrace v nich. Fascinují mě
přeplněné kompozice. Mám krásného chameleona, kterého pozoruji a kreslím. Jednoduché
podněty, vím. A pak už jen to pro mě radostné kreslení na kámen, barvu po barvě, alchymie
přípravy kamene a čekání, jak to dopadne, než ze stroje vypadne první tisk.“

Tisk z plochy – serigrafie (speciální ceny za grafické techniky)
Cena Proficheck s. r. o.
Bedřich Kocman – Polymorpha, sítotisk, vel. listu 1100 x 1400 mm

Vyjádření poroty:
Asamblážovaná předloha – robustní formy – lapidárnost – černá a bílá – formát – kvalita tisku!
Porota ocenila robustní lapidární formy, jež jsou mj. výsledkem asamblážované předlohy
odkazující k experimentům a výbojům meziválečné avantgardy. Absolutní kontrast černé a
bílé pak povyšuje grafický list na mimořádný umělecký a divácký zážitek.

Autor sám uvádí:
„Skutečným se stane pouze to, co má možnost se stát skutečným.“ Aristoteles

Tisk z plochy – počítačová grafika (speciální ceny za grafické techniky)
Cena Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
Alžběta Dvořáková – Zrecykluj, zredukuj, zužitkuj, počítačová grafika, vel. tisku 185 x 935 mm,
vel. listu 185 x 935 mm, PF UHK, 2. ročník, Ateliér grafická tvorba a multimédia,
vedoucí ateliéru Jaroslava Severová

Vyjádření poroty:
Autorka použila aktivistické téma k zajímavé kompozici pracující se změnou linky.
Autorka uvádí: „Grafika, coby technika, je pro mne příležitostným médiem, se kterým ráda koketuji
a tu a tam si k němu odskočím z jiných oborů – zejména od sochařství. Implantace prostoru do
tématu zde proto není nikterak překvapivá (a děje se tomu samozřejmě i obráceně). V obecné rovině
se jedná stále o totéž – snahu najít ideální formu autentického sdělení, které může či nemusí nutně
vycházet z každodenního života, z vědomých či nevědomých idejí. Žádná ustálená metoda neexistuje,
protože vždy jde především o výsledek – formu. Zpětnou analýzou je sice možné obnažit různé
souvztažnosti, ale na pozadí zůstává vždy jakási tajemná příčina všeho konání. P. Picasso to kdysi
shrnul do sdělení „Kdybych věděl, co je to umění, nikdy bych se tím netajil.“ Osobně bych k tomu
dodala snad jen tolik, že není třeba vědět, pokud „věci“ fungují a mají tak schopnost rezonance ve
svém okolí.“

Cena poroty – na Grafice roku 2018
Cena Fedrigoni Czech Republic
Květa Pacovská za autorskou knihu Oiseaux, komb. technika, velikost listu 200 x 390 mm
Vyjádření poroty
Oceněná kniha, která má formát 20 x 39 cm a 64 stran ve formě rozkládacího leporela, má
mimořádné a kvalitní autorské a grafické řešení. Tato zajímavá knižní galerie extravagantních
pestrobarevných ptáků má zároveň poetický podtext určený čtenářům od 3 let do věku bez omezení.
Kniha Oiseaux (Ptáci) navazuje na předchozí uměleckou a experimentální tvorbu umělkyně a je
příkladem významných knižních realizací této autorky.
Autorka uvádí: “ Kniha PTÁCI je publikací pro děti, je papírovou Architekturou, ve které se můžeme
procházet SEM a TAM a ZASE ZPÁTKY.“Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy a vyhlášení cen Grafika roku 2018 a 24. ročník Ceny Vladimíra Boudníka