Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy a vyhlášení cen Grafika roku 2015 / 21. Cena Vladimíra Boudníka

Do 20.3.2016 bude v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1, přístupná rozsáhlá výstava soutěže Grafika roku 2015 / 21. Ceny Vladimíra Boudníka. Otevřeno  út-ne, 10:00-20:00.

Grafika roku je od r. 1994 každoročně pořádanou celostátní soutěžní výstavou představující soudobou českou grafickou tvorbu již renomovaných autorů i začínajících tvůrců a studentů. Výstava každoročně představuje rozmanitou grafickou uměleckou tvorbu české i zahraniční, laické i odborné veřejnosti a upozorňuje na vývojové tendence v tomto uměleckém odvětví. Cílem Grafiky roku je zprostředkování kontaktů, vytvoření povědomí, vazeb, dialogu a přátelství mezi několika generacemi umělců, kteří se výstavy pravidelně účastní.
V rámci výstavy je od r. 1995 udělována Cena Vladimíra Boudníka, která je určena českému žijícímu autorovi za významný umělecký přínos v oblasti volné grafické tvorby. Jejím cílem je společenské ocenění umělců grafiků za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen chce poukázat na jedinečné a v tom smyslu i perspektivní tvůrčí výkony umělců mladší generace.
Letošní ročník Grafiky roku je prvně organizován Nadací Hollar, neziskovou organizací založenou v r. 1994 za účelem všestranné podpory české umělecké grafiky a kresby. Tato změna organizátora byla zapříčiněna náhlým odchodem PhDr. Simeony Hoškové, která projekt založila a o dlouhá léta za ním stála. Nadace Hollar se organizace Grafiky roku ujala s přesvědčením, že je nutné zachovat kontinuitu každoročně se opakující a ve svém oboru zcela jedinečné výstavy. Přes všechna úskalí a časovou tíseň se podařilo tuto kontinuitu zachovat a mimo to byla Grafice roku dána nová vizuální tvář, byla obohacena o Cenu kritiky, která je v letošním roce prvně finančně ohodnocena díky nalezení dalšího partnera projektu, a o bohatý doprovodný program obsahující komentované prohlídky, workshopy představující základní grafické techniky pro dospělé i děti, ukázkové tiskařské dílny a návštěvy litografické dílny včetně odborného výkladu a praktických ukázek.

22. ročník celostátní soutěžní výstavy volné grafické tvorby
21. ročník Ceny Vladimíra Boudníka

Projekt se koná pod záštitou primátorky hl. m. Prahy paní Adriany Krnáčové a ministra kultury ČR pana Mgr. Daniela Hermana.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy a vyhlášení cen Grafika roku 2015 / 21. Cena Vladimíra Boudníka