Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy 25. let od založení Společnosti přátel Itálie

Do 26.6.2015 bude v 1.patře Italského kulturního institutu, Šporkova 14, Praha 1, přístupná výstava ke 25. letům od založení Společnosti přátel Itálie.

Společnost přátel Itálie je neziskovým občanským sdružením. Podle stanov Společnosti registrovaných Ministerstvem vnitra ČR a ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Velvyslanectvím Italské republiky v Praze napomáhá ve zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života obou zemí a ve vytváření podmínek pro tyto styky. K plnění cílů vytyčených ve stanovách vyvíjí Společnost různorodou činnost podle místních podmínek.

Přípravný výbor k ustavení Společnosti vznikl dne 13. 12. 1989. K vlastnímu založení s původním názvem „Společnost Československo – Itálie“ došlo na ustavujícím shromáždční v Italském kulturním institutu v Praze dne 7. června 1990 za účasti 450 zakládajících členů, náměstka ministra zahraničí ČSFR a velvyslance Italské republiky. Po rozdělení Československa změnilo Valné shromáždění název na „Společnost přátel Itálie“. čestným předsedou byl zvolen Cavaliere Carlo Vender z Parmy za jeho přínos rozvoji Česko-italských kulturních vztahů. Od založení Společnosti se do ní přihlásilo 2595 členů v 10 pobočkách s krajskou působností.

Pro 2. pololetí školního roku 2014/2015 připravujeme další kurzy italštiny v Brně, Olomouci, Opavě, Ostravě, Plzni, Praze, a Zlíně.

http://www.prateleitalie.eu/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy 25. let od založení Společnosti přátel Itálie