Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy 24 let španělských komiksů INJUVE

Do 24. 3. 2023 je v Institutu Cervantes, Na Rybníčku 6, Praha 2, přístupná velmi zajímavá a rozsáhlá výstava 24 let španělských komiksů INJUVE.

24 let oceněných prací v komiksové soutěži INJUVE odráží vývoj této oblasti, která se z omezené sféry stala tvůrčí oblastí s vlastní identitou, v níž se stále více prosazuje role žen a v níž se díla komiksových umělců těší většímu uznání a stále širším možnostem šíření.

V roce 2018 uplynulo dvacet let od udělení první ceny. Byl to ideální okamžik ohlédnout se zpět a shrnout, co tato cena znamenala, ale také bohatství práce jejích laureátů, z nichž většina dodnes publikuje jak ve Španělsku, tak na zahraničních trzích, a dokonce následně získala za svou práci významná národní i mezinárodní ocenění. To vše se odrazilo ve výstavě „Cómic 20“, která po své premiéře v sídle Injuve putovala po několika evropských místech Institutu Cervantes.

Nyní, po čtyřech letech, je nutné výstavu rozšířit o poslední várky umělců, kteří využili grantů Injuve, a to v období mimořádné vitality, které se vyznačuje definitivním nástupem autorek a výrazným experimentálním charakterem většiny projektů. Po tomto rozšíření je výstava přejmenována na „Cómic 24“ a zahrnuje celkem 31 umělců vybraných z řad laureátů cen a příjemců grantů. Do roku 2018 jsme se snažili ukázat jejich vývoj od udělení cen až po současnost, k čemuž vystavujeme dvě reprodukce pro každého autora – nebo dvojici autorů -, které nám umožňují zhodnotit zdolanou cestu, ale také nakreslit mapu španělského komiksu za těchto dvacet let. V případě umělců, kteří obdrželi grant Injuve v letech 2018 až 2021, jsme však vzhledem ke krátké době, která uplynula, zvolili jiný přístup: v jejich případě ukazujeme ukázku procesu výroby díla, která kontrastuje s příkladem hotové stránky, abychom zdůraznili různé strategie tvorby komiksu, které lze přijmout, ať už z tradičních médií, nebo z digitálních nástrojů.

„Cómic 24“ jako celek nabízí cestu posledními čtyřiadvaceti lety španělského komiksu, která je zároveň svědectvím o jeho bohatství, kvalitě a stylové i tematické rozmanitosti, kde se prolínají drama, humor, sociální kritika, grafické experimenty, fantazie a realita.

Autoři/rky:

Francisco Marchante, Carlos Maiques, Pablo Auladell, Lorenzo Gómez, Gabriel Hernández Walta, Álvaro Ortiz, José Luis López Rubiño y Álex Romero, David Rubín, Martín Romero, Martín López Lam, José Pablo García, Brais Rodriguez, Pau Valls, Elías Taño, Libertad Ballester y Gabriela Pavinski, Antonio Hitos, Marta Chaves, Peter Jojaio, Roberto Massó, Yeyei Gómez, Mariano Pardo, Andrés Tena, Carmen Sánchez Tamari, Marta Cartu, María Medem, Candela Sierra, Clara Moreno Cela, Natalia Velarde y Luis Yang.

Kurátor: Gerardo Vilches

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy 24 let španělských komiksů INJUVE