Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy 22:22 (3) – Hranice rozpoznatelnosti

1. 10.-31. 10. / The Chemistry Gallery / Malba

Do 31.10.2020 bude v The Chemistry gallery, Ovenecká 17, Praha 7 (hned u Letenského náměstí), přístupná velmi zajímavá a krásná skupinová výstava 22:22 (3) s podtitulem Hranice rozpoznatelnosti.

Na výstavě 22:22 (3) Hranice rozpoznatelnosti se představí tito autoři:
Jan Uldrych, Zdeněk Trs, Jan Mikulka, Michal Ožibko, Alžběta Josefy, Jakub Hubálek, Aleš Brázdil a Jan Petrov.
 
Třetí edice skupinové výstavy 22:22 představuje opět dohromady výrazné autory, kteří souzní s principy piktoriálního realismu. Ne však doslovně a rozhodně ne identicky. Jestliže mezi ně na straně jedné patří Jan Mikulka, Jan Petrov a Michal Ožibko, kteří reprezentují různé podoby středoevropského hyperrealismu, je nutné jim kontrovat minimalistickou polohou malby Zdeňka Trse či podobně redukovanou, k jistému mysticismu však tíhnoucí Alžbětou Josefy. Střed spektra pak podobně plasticky a velkoryse rozehrávají Jan Uldrych, Jakub Hubálek a Aleš Brázdil. Chce se říci, kolik autorů, tolik přístupů – jeden jazyk, nekonečný počet možných promluv. Pochybnost, která se přirozeně objevuje, a která samozřejmě směřuje k legitimitě klasické malby v jednadvacátém století, je podobně zavádějící, jako úvaha o vývoji v umění. Berouce ji nicméně vážně – oč se zde vlastně jedná? O možnosti malby, nebo obraznosti? O potenciál lidské imaginace? O podmíněnost naší zkušenosti se světem? O naši schopnost ji zaznamenat a sdílet? O to, co to umění je, nebo k čemu je? Myslím si, že všechny uvedené otázky jsou do určité míry na místě – čím více jich bude, tím nakonec také lépe pro nás. Nuda nám zde rozhodně nehrozí. “Na místě”, v galerii, je však potřeba se především dívat. Podobné výstavy jsou totiž výjimečně dobrou zkouškou naší pozornosti.
 
Text k výstavě: Barbora Kundračíková (Muzeum umění Olomouc)
Kurátor výstavy: Petr Hájek

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy 22:22 (3) – Hranice rozpoznatelnosti