Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy 21.ročníku soutěže Praha fotografická 2017

Do 28.5.2017 bude v křížové chodbě a rytířském sále Staroměstské radnice, Praha 1, přístupná zajímavá a rozsáhlá výstava 21. ročníku soutěže Praha fotografická.

Soutěž Cena Praha fotografická nazvaná v duchu velkého fotografa Prahy Josefa Sudka již od roku 1996 každoročně soustřeďuje nejlepší snímky hlavního města, které vznikly v uplynulém roce. Do 21. ročníku soutěže bylo přihlášeno 949 fotografií od 105 autorů. Soutěží se tradičně ve čtyřech stálých kategoriích – Krása Prahy a její proměny, Lidé v Praze, Problémy Prahy a Kronika hlavního města. Letošní proměnlivá kategorie je Nové Město.

Zaslané fotografie hodnotila osmičlenná odborná porota v čele s fotografem Andrejem Reiserem. Ve všech kategoriích udělila 1., 2. a 3. cenu a 10 čestných uznání. Hlavní cenou napříč kategoriemi je Cena primátorky hlavního města Prahy, kterou letos získal  Ivan Svatoš za  snímek Dva světy. Dále byla udělena Cena Foma Bohemia za nejlepší černobílou fotografii , Cena Olympus za experimentální fotografii , Cena Svazu českých fotografů, Cena Zväzu slovenských fotografov . Starosta Městské části Praha 1 ocenil jako každoročně fotografii vybranou návštěvníky předešlé výstavy.

Kritériem výběru všech cen je originalita záběrů a individuální tvůrčí přístup k fotografickému ztvárnění témat. Fotografie jsou vystavovány v originální autorské podobě (zvětšeniny minimálně 30x40cm).

Výstava představující vítězné a porotou vybrané snímky 21. ročníku soutěže od 86 autorů je příspěvkem k vizuálním dějinám otevřeného města. Je výzvou pro další směřování fotografů, jimž se hlavní město stane základním tématem v nejrůznějších projektech. Je příležitostí k zamyšlení nad smyslem života ve městě, aktivitou jeho obyvatel a účelností jejich snah o drobné i velké změny, protože fotograficky zachycené situace ožívají silou prožitku a zaujetí pro věc. Kronika města je otevřená, každý se může zapojit.

Letošní ročník soutěže Cena Praha fotografická zcela potvrdil klasickou definici města od proslulého amerického sociologa Roberta E.Parka z roku 1925, že „…město není pouze fyzickým mechanismem a umělou konstrukcí. Je obsaženo v životních procesech lidí, ze kterých se skládá, je produktem lidské povahy.“  Oproti očekávání z předchozích let nebyla v 21. ročníku nejvíce obeslanou kategorií Krása Prahy a její proměny, ale největšímu zájmu se těšila kategorie Lidé v Praze.

V centru pozornosti nestály architektonické skvosty hlavního města, třebaže na toto téma se také sešla řada bravurních fotografií. I nejzajímavější příspěvky do kategorie Problémy se letos většinou týkaly konkrétních problémů konkrétních lidí. O tom, jak lidé v Praze žijí, vypovídala i většina snímků v kategorii Nové Město, týkající se současného pohledu na tuto část Prahy. Výjimkou byla paradoxně jen kategorie Kronika hlavního města, jejíž „lidská“ část věnovaná převážně oslavám výročí a demonstracím v metropoli nepřevažovala nad fotogeničností neobvyklých barevných efektů, které rozsvítil každoroční oblíbený Signal festival, pražský svátek světla, a zachycením výtvarných artefaktů umění v městském prostoru.

Celek výstavy vítězných a vybraných snímků 21. ročníku soutěže tak nabízí poměrně ucelený obraz života Pražanů a zážitky návštěvníků našeho největšího města. I když fotografové nevstupují do soukromí, jejich zúčastněné pozorování v ulicích a veřejných prostranstvích je fotograficky i věcně působivé. Nejde o náhodné záběry, ale v převážné většině o ucelené, promyšlené seriály, zachycující život jednotlivých sociokulturních skupin obyvatel Prahy v delších časových úsecích. Vypovídají nejen o každodenním pracovním shonu, ale i volném čase Pražanů, o jejich procházkách překrásnými kulisami historického města, sportu na cyklostezkách i odpočinku v parcích. Podávají svědectví o tom, jak v Praze žijí rodiny, jak se cítí senioři i o podmínkách lidí na okraji. Ukazují vliv tradic a slavností na dnešek města. Zpráva o dnešní podobě městských částí se netýká jen zmíněného Nového Města, v hledáčku rozhodujících okamžiků se ocitly i Holešovice či rozporuplný Karlín. V samém středu Prahy pak dominuje konfrontace památek, turistů a domácích. Centrum města jakoby žilo v jiných dimenzích, rozporuplně, ale s osobitým půvabem. Na opačném pólu stojí na snímcích periferie velkoměsta, někdy překvapivě venkovská a opuštěná, jindy přelidněná hradbou panelových bytovek. Co je zajímavé, že objektivy fotografů zachycují i samu proměnu současného fotografování, kdy převažujícím nástrojem běžného fotografa je mobil se svou virtuální pamětí.

O to více potěšující je tisícovka papírových fotografií o minimálních rozměrech 30×40 cm, které byly do soutěže zaslány 105 účastníky, a protože její letošní úroveň byla vyrovnaná, 86 z nich se představí na výstavě na Staroměstské radnici. Každý z vystavených snímků má svůj podíl na celkovém dojmu, na poselství, které letošní výstava předává. A protože uplynulý rok neměl výrazné dramatické události, živelní pohromy, ani nebyl rokem volebním či jinak politicky angažovaným, je obrat ke každodennímu konání obyvatel metropole zcela pochopitelný. Možná, že v duchu shora uvedeného citátu je člověk považován za nejdůležitější součást uskupení ulic, budov, institucí, spojů, informačních sítí a dalších fenoménů moderní doby. Že i v politických, reklamních a ideologických souvislostech je nejdůležitější, co a jak se lidé cítí, zda je pro ně město přátelské či nikoliv.

V těchto souvislostech se jeví jako oprávněný příklon k černobílé fotografii, která letos převažuje nad barevným, ale i experimentálním přístupem. Jestliže výběr nejlepší experimentální fotografie byl letos obtížnější než v předchozích letech, konkurence v námětech na nejlepší černobílou fotografii byla naopak velká a kandidátů na Cenu primátorky hlavního města Prahy, definovanou jako snímek či sérii fotografií nejlépe obrazově vystihující život metropole, se sešlo hned několik.

Nový ročník soutěže a výstava Praha fotografická navazuje na tradici a úroveň předchozích. Vedle osvědčených autorů přináší i nová jména fotografů Prahy. Vedle klasických a známých, vždy však okouzlujících a potěšujících pohledů nabídne nezvyklé, udivující až neuvěřitelné. Vedle pozitivních změn i problémy, řešené, neřešené i zdánlivě neřešitelné. Všechny fotografie vypovídají o rozhodujícím okamžiku, jímž je současná podoba města, pro budoucnost jsou svědectvím o situaci dnešního dne. Za dobu dvaceti let trvání soutěže se shromáždil soubor kvalitních fotografií, které mají nejen kulturní a uměleckou, ale navíc i vysokou výpovědní a historicko-dokumentační hodnotu.

Jako dosavadní ročníky soutěže i ten letošní je účastí zájmových fotografů výzvou pro všechny, kdo se chtějí k výpovědi o živém městě svými snímky připojit , a zároveň příležitostí pro diváky, návštěvníky výstavy, aby svým hlasem v anketě o nejzajímavější či nejpůsobivější snímek výstavy přišli vyslovit svůj názor nejen na vystavené fotografie, ale i na podobu a budoucnost hlavního města.

Výsledky 21.ročníku soutěže Cena Praha fotografická 2017

Cena primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové

Ivan Svatoš: Dva světy

Cena OLYMPUS pro nejlepší experimentální fotografii

Šarlota Ema Horáčková: Bouřka

Cena FOMA BOHEMIA pro nejlepší černobílou fotografii

Tanya Kirilová: Vnitrodvůr

Cena starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého, kterou získává autor fotografie vybrané diváky na výstavě

Richard Horák: Čertovka

Cena Svazu českých fotografů

Konstantin Tilberg: Siluety 

Cena Zväzu slovenských fotografov

Šárka Klímová: Petřínská rozhledna

Krása Prahy a její proměny – Nikon

1. cena

Zdeněk Velen: Čelem ke slunci

2. cena

Jiří Šebek: Chrámy nové doby – série 5 foto

3. cena

Pavol Kmeťo: V oblacích

Zdeněk Tichý: Mlha přede mnou, mlha za mnou

Čestná uznání

Karel Jiří Čapek: Pouliční umění, Dejvice, Pevnostní ulice

Petr Jílek: Letná

Lidé v Praze – FotoŠkoda

1. cena

Zdeněk Velen: Přímá linka

Zdeněk Velen: Velkoměsto

Zdeněk Velen: Rozumíš?

2. cena

Kateřina Smidová: Světla a stíny – série 3 foto

3. cena

Roman Konečný: Průvodci na Václaváku

Čestné uznání

Kevin V. Ton: Lidé v ulicích Prahy  

Problémy Prahy – Ricoh

1. cena

Kevin V. Ton: Na okraji –  série 4 foto

2. cena

Jiří Durdík: Hledám dům holubí –  série 4 foto

3. cena

Zdeněk Velen: Segway

Čestná uznání

Jiří Šimák: Černý Most

Konstantin Tilberg: Problém veřejných toalet

Kronika hlavního města – Sanco

1. cena

Zdeněk Tichý: 17. listopad na Národní – série 5 foto

2. cena

Zdeněk Velen: Za Jeruzalém, 30.4.2016

3. cena

Bedřich Helan: Signal festival 2016, instalace Broken 5.1., instalace Horizont událostí, říjen 2016 – série 2 foto

Čestná uznání

Barbora Havlíková: Stoupenci, Signal festival, 15.10.2016

Alexandr Malachovský: Socha Stalina na Letné , natáčení filmu Monstrum, květen 2016 – série 2 foto

Nové Město – Ultralab & syn

1. cena

Kateřina Göttlichová: Paralely – série 4 foto

2. cena

Jiří Šimák: Náměstí Republiky

3. cena

Konstantin Tilberg: Deštivý den

Čestná uznání

Konstantin Tilberg: Policie

Zdeněk Velen: Přines!

Michael Komm: Život s mostem – série 2 foto

——

Seznam vystavujících autorů:

Andrej Barla

Daniel Bergmann

Kristián Bergmann

Bohumír Bubílek

Jindřich Broukal

Alena Cmielová

Karel Jiří Čapek

Petr Čech

Blanka Černá

Jiří Černý

Jaromír Čištín

Ivanka Čištínová

Vladimír Dinda

Petr Došek

Jiří Durdík

Mia Feres

Vít Fikejzl

Antonín Gerža

Kateřina Göttlichová

Jan Hanuš

Barbora Havlíková

Pet Heinriche

Alice Hekrdlová

Bedřich Helan

Jiří Heller

Šarlota Ema Horáčková

Marek Horák

Richard Horák

Danuše Jankásková

Jan Janota

Petr Jílek

Tomáš Jirsa

Tomáš Jirsa

Petr Kalousek

Tanya Kirilova

Richard Kliment

Šárka Klímová

Pavol Kmeťo

Jan Knot

Tomáš Knot

František Kocmich

Jiří Kočí

Roman Konečný

Michael Komm

Roman Konečný:

Jaroslav Kubík

Marcela Kybalová

Filip Kyslík

Tomáš Loukota

Alexandr Malachovský

Jiřina Marášková

Lubomír Martínek

Ivan Mikšík

Andrea Morkusová

Emilie Mrazíková

Jan Oliva

Aleš Ostrýt

Josef Parma

Petr Pelech

Natálie Peterková

Jan Picka

Filip Pískač

Jan Ptáček

Zdeněk Ráž

Pavel Rejda

Milan Svoboda

Dagmar Skořepová

Kateřina Smidová

Martina Šimková

Věra Široká

Pepa Středa

Ivan Svatoš

Radovan Súlovec

Jiří Šebek

Jiří Šimák

Vítězslav Říha

Zdeněk Tichý

Konstantin Tilberg

Kevin V. Ton

Alex Trushchalov

Tomáš Tržický

Zdeněk Velen

Pavla Vrbová

Karolína Vičanová

Hana Větrovská

Alena Vykulilová

Václav Záhorský

Markéta Zachová

Josef Zedník

Jakub Žvejkal

———–

Kurátorka výstavy: Věra Matějů

Design: Dana Bleyová

Překlad: Jana Hejsková

Realizace: Gram ArtFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy 21.ročníku soutěže Praha fotografická 2017