Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy 170 let železnice v Praze

Do 17.11.2015 bude v Dopravní hale Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7, přístupná menší ale velmi zajímavá výstava 170 let železnice v Praze.

Období 170 let železnice v Praze je bohatým příběhem plánovaného budování a dob stagnace. 170. výročí napojení města Prahy na železnici, doprovázené slavnostním vjezdem prvního parního vlaku na dodnes stojící nejstarší pražské nádraží dne 20. srpna 1845, je příležitostí hodnou připomenutí, a to i přestože se nejedná o výročí kulaté. Tvůrci menší výstavy NTM se zaměřili na dva provázané tematické okruhy: vývoj železnice v Praze a výběr ze sbírky modelů kolejových vozidel.

Vlastní vývoj pražské železnice s přihlédnutím k objektu dnešního Masarykova nádraží představuje téma pro NTM obzvláště důležité. Zmíněné nádraží je totiž jednak svědkem připomínané události, jednak v objektech jeho dílen za pražskou magistrálou vznikne v budoucnu expozice Železničního muzea NTM. Návštěvníka výstavy pravděpodobně nejvíce zaujme celkový model nádraží, zachycující ho v polovině 50. let 19. století, ze kterého bude schopen porovnat tehdejší situaci s dnešní. Počátky železničního provozu zastoupí na výstavě unikátní rumpálová drezína z roku 1850, z budovy pozdějšího Masarykova nádraží je ve sbírkách NTM dochována palmeta – kamenný ornament.

Trojrozměrná část výstavy je dále zaměřena na prezentaci modelů lokomotiv ze sbírky NTM, jejichž výběr se snaží postihnout celý 170letý vývoj pražské železnice. Sbírka modelů vozidel byla budována v období celé historie NTM. Mezi jednotlivými kousky různých měřítek i kvality provedení detailů je možné nalézt jak precizní modely sloužící k propagaci strojírenských podniků, které vozidla vyráběly, tak modely vyráběné za účelem pouhé dokumentace základní podoby vozidla. Modelovou část výstavy doplňuje výstava železničních vozidel postavených ze stavebnice Merkur, zapůjčená panem Jiřím Mládkem.

www.ntm.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy 170 let železnice v Praze