Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy 13. Cena kritiky za mladou malbu 2020

30. 1.-1. 3. / Galerie kritiků / Malba

Do 1.3.2020 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná výstava finalistů 13. Ceny kritiky za mladou malbu 2020 – Expandovaná malba pro umělce do 30 let.

Vystavují: Matěj Bílek, Iveta Bradáčová, Klaudie Hlavatá, Ester Knapová, Laura Limbourg, Filip Nádvorník, Miroslav Pelák, Annemari Vardanyan

Výsledky soutěže:

1. Cena – Laura Limbourg (absolventka AVU Praha)

2. Cena – Iveta Bradáčová (absolventka UPMRUM v Praze)

3. Cena – Filip Nádvorník (student Fakulty umění OSU v Ostravě)

Cena Gema Art – Filip Nádvorník

Cena sympatie diváků – bude vyhlášena k termínu komentované prohlídky Výstavy finalistů 13. Ceny kritiky za mladou malbu 2020 během února

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA pořádají každoročně pro umělce do 30 let soutěž Ceny kritiky za mladou malbu, za účelem usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. V roce 2020 se jedná o 13.ročník s historickým počátkem v roce 2008. K ocenění v soutěži patří Výstava finalistů na začátku roku 2020 v Galerii kritiků, a samostatná výstava laureáta v Galerii kritiků ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků. Za účelem rozšíření výstavní spolupráce přibyla nově Cena (galerie) Gema Art. Soutěž se koná tradičně s podporou Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury, Hlavního města Prahy, za spolupráce Českých center a s širokou podporou médií.

Tematickým zadáním je Expandovaná malba / Expanded Painting) – v rámci prezentace děl do soutěže se sleduje konfrontace malby s jiným médiem, technologií či materiálem, např. malba–objekt v prostorové instalaci a jiné inter- či multimediální vyjádření. To znamená výrazové „přesahy“ malby, pojaté jak ve formálním, tak v obsahovém slova smyslu. Hodnocení děl provádí odborná porota v kontextu tvůrčího vývoje umělce, nejen za aktuální obrazovou tvorbu, ale s přihlédnutím k jeho práci zhruba za poslední dva roky, doloženou dokumentací. Umělci se přihlašují buď samostatně nebo na základě doporučení nominátorů z řad pedagogů vysokých uměleckých škol a odborných kruhů. Výběr osmi finalistů 13. ročníku soutěže 2020 byl proveden z celkového počtu více než 50 uchazečů. Většina z nich se přihlásila na základě pořadatelské výzvy. Postupným výběrem do užšího okruhu, daného možnostmi výstavního prostoru galerie, byl stanoven výsledný počet finalistů.

Porotu pro 13. ročník 2020 tvoří Martina Vítková (předsedkyně), Václav Hájek, Jitka Mikulicová, Linda Sedláková, Martin Velíšek a Vlasta Čiháková Noshiro (koordinátorka).

Kandidáty soutěže se stávají umělci, kteří bez ohledu na státní příslušnost mají dlouhodobý pobyt na území České republiky a jejich věková hranice nepřekračuje limit 30 let, včetně prosincového data narození. Uchazeči se účastní soutěže nanejvýš třikrát, přednost výběru do Výstavy finalistů dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž již byla navázána výstavní spolupráce. Laureát získává v rámci svého ocenění termín autorské výstavy v Galerii kritiků, peněžitý příspěvek na tvorbu a katalog samostatné výstavy, dále možnost týdenní stáže v některé zahraniční destinaci Českých center. Pořadatelé přijímají jedno vítězné dílo jako příspěvek do depozitu Galerie kritiků, či jiná díla finalistů po dohodě s umělci. Otvírají tím možnost k další výstavní spolupráci, eventuálně k prodeji děl, neboť účelem soutěže je uvádět mladé umělce mediálně i tržně na profesionální výtvarnou scénu. Galerie pořadatelů také koncipuje vlastní tematické a autorské výstavy doma i v zahraničí. 

Pořadatelé děkují za záštitu a finanční podporu Ministerstvu kultury ČR, Státnímu fondu kultury ČR, Hlavnímu městu Praha, Českým centrům, společnostem Gema Art a ČEPS, dále za publicitní spolupráci mediálním partnerům. Výstava finalistů 13. Ceny kritiky za mladou malbu 2020 se koná od 30. ledna do 1. března 2020 v prostorách Galerie kritiků Paláce Adria v Praze.

 Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D. 

(koordinátor soutěže)



Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy 13. Cena kritiky za mladou malbu 2020