Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy 11. Ceny kritiky za mladou mladou malbu 2018

7. 2.-5. 3. / Galerie kritiků / Malba

Do 5.3.2018 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá skupinová výstava 11. Ceny kritiky za mladou mladou malbu 2018.

Vystavují – Argišt Alaverdyan, Kateřina D.Drahošová, Filip Dvořák, Kristína Gašpieriková, Jakub Choma, Beáta Kuruczová, Kryštof Strejc, Aleš Zapletal.

Letošní pořadí:
1.místo – Filip Dvořák
2.místo – Kryštof Strejc
3.místo – Argišt Alaverdyan
Cena sympatie diváků – Aleš Zapletal

…………

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA pořádají každoročně pro umělce do 30 let soutěž Ceny kritiky za mladou malbu, za účelem usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. V roce 2018 se koná 11. ročník.  K ocenění v soutěži patří výstava finalistů v únoru 2018 v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze a samostatná výstava laureáta tamtéž ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků. Soutěž se koná tradičně s podporou MKČR, záštitou Hlavního města Prahy, za spolupráce Českých center a s širokou podporou médií. Nově byl obnoven sběratelský Fond Ceny kritiky, sloužící zkvalitnění depozitu děl a výstavní činnosti.

 Tematické zadání: Malba a její přesahy (Expanded Painting) – v rámci prezentace děl do soutěže je možná konfrontace malby s jiným médiem, technologií či materiálem, např. malba–objekt v prostorové instalaci a jiné inter- a multimediální vyjádření. To znamená, že „přesahy“ malby jsou pojaty jak ve formálním, tak i koncepčním slova smyslu. Hodnocení děl se provádí v kontextu tvůrčího vývoje umělce, nejen za obrazy ve výstavě, ale s přihlédnutím k jeho malířské tvorbě zhruba za poslední dva roky, doložené předepsanou dokumentací. Kandidáti se přihlašují buď samostatně nebo na základě doporučení nominátorů z řad pedagogů vysokých uměleckých škol a odborných kruhů. Porota pro rok 2017 – 2018  s dvouletým mandátem působí ve složení: Jakub Král, Lukáš Machalický, Evžen Šimera (předseda), Jitka Šosová a Dušan Zahoranský (za pořadatele Vlasta Čiháková Noshiro).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy 11. Ceny kritiky za mladou mladou malbu 2018