Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy 100 let Fonetického ústavu na FF UK

Do 31.1.2020 bude ve foyer Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, zdarma přístupná zajímavá panelová výstava 100 let Fonetického ústavu na FF UK.

Výstava představí počátky fonetiky na fakultě i vývoj oboru v dalších desetiletích.

Fonetické pracoviště na FF UK patří k nejstarším v Evropě. Bylo založeno v r. 1919 jako první svého druhu u nás a až do 2. světové války bylo vyhledávaným centrem oboru fonetika ve středoevropském regionu, zejména pro slovanské jazyky. Koncem 60. let se projevily následky politicky motivovaného omezování oboru, od reformy vysokého školství do konce 80. let nebyla fonetika samostatným studijním oborem. Fonetický ústav ztratil též administrativní samostatnost i technické zázemí potřebné k serióznímu výzkumu.

Od počátku 90. let vyvíjí ústav systematické úsilí o obnovení životaschopnosti oboru a o jeho návrat na úroveň nezbytnou pro mezioborovou a mezinárodní spolupráci. V r. 1990 byl otevřen obor lingvistika a fonetika a v r. 1993 byla Fonetickému ústavu vrácena samostatnost, a tím i možnost hledat nové pracovníky. V r. 2001 byla otevřena fonetika jako samostatný obor magisterského studia, v r. 2007 bylo akreditováno studium bakalářské a navazující magisterské. Na úrovni doktorského studia působí FÚ opět jako školicí pracoviště i v měřítku meziuniverzitním.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy 100 let Fonetického ústavu na FF UK