Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy 100 let Asociace Českých Kameramanů

17. 7.-11. 8. / Náměstí Míru / Film

Do 11.8.2020 bude na Náměstí Míru, Praha 2, volně přístupná zajímavá panelová výstava 100 let Asociace Českých Kameramanů.

Dne 17. července 2020 uplynulo 100 let od vzniku (první evropské) kameramanské spolkové organizace Klubu Českých Kino Fotografů K.Č.K.F., který byl ustanoven valnou hromadou dne 17. července 1920 v Praze.

Výstava u příležitosti tohoto jubilea prostřednictvím fotografií představí nejvýraznější tvůrce autorské filmové kamery od Jana Kříženeckého po Vladimíra Smutného.

Asociace Českých Kameramanů vydává ku příležitosti 100 letého výročí existence knihu „Česká kameramanská škola“, během vernisáže výstavy proběhl rovněž křest knihy.

….

Filmoví kameramani se poprvé začali sdružovat v Československu od roku 1920 prostřednictvím Klubu českých kinofotografů, jejímž prvním předsedou byl pan kameraman Václav Münzberger, dalšími pak Josef Kokeisl nebo Svatopluk Inemann. Kameramani před druhou světovou válkou založili při Československé filmové unii Odbor kameramanů — kameramanskou sekci, která byla volným sdružením kameramanů hraného filmu. Jejím prvním předsedou byl Karel Dégl. Jejich počet byl pět až osm členů. Tato sekce pokračovala i za německé okupace a krátce po skončení druhé světové války. Jejími členy byli kameramani Jan Stallich, Jan Roth, Václav Hanuš, Jaroslav Tuzar a další. Po komunistickém převratu v roce 1948 byly všechny snahy o profesní sdružování zlikvidovány. Kameramani měli možnost se scházet jen v rámci komunistické odborová organizace.

 

Teprve po „Sametové revoluci“ v roce 1989 mohla vzniknout kameramanská organizace. 5. 1. 1990 proběhla první koncepční porada Sdružení českých filmových kameramanů (SČFK). Byly zde vypracovány stanovy a podmínky pro přijímání nových členů. Pracovali zde Miroslav Ondříček, Jan Čuřík, Jaromír Šofr, Jan Kališ, Jaroslav Brabec a další.

 

3. února v pražském kině Praha se konala ustavující schůze tohoto sdružení, které bylo přejmenováno na Sdružení filmových kameramanů (SFILK). Bylo zvoleno předsednictvo v počtu osmi kameramanů hraného filmu, sedmi kameramanů krátkého filmu, dvou kameramanů animovaného a trikového filmu, dvou asistentů a studentů FAMU. Ke dni 2. 5. 1990 měla tato organizace 138 členů. V roce 1992 bylo sdružení přejmenováno na Asociaci českých kameramanů (AČK) a jejím předsedou byl zvolen Kristián Hynek. 20. 11. 1994 byl zvolen její první prezident pan Josef Hanuš.

V roce 2013 byl zvolen druhým prezidentem Asociace českých kameramanů pan Marek Jícha. Josef Hanuš získal titul čestný prezident.

Asociace českých kameramanů pracuje nepřetržitě, pořádá od roku 1996 udílení Ceny Asociace českých kameramanů. Vydává svůj Zpravodaj, který byl později změněn na webovské stránky www.ceskam.cz Markem Jíchou. Každoročně AČK pořádá výstavy fotografujících kameramanů a setkání jubilantů se svými kolegy z Asociace. Bojuje za uznání profese kameramana v rámci autorského zákona. V prezidiu pracovali Josef Hanuš, Josef Špelda, Jiří Myslík, Jiří Macák, Marek Jícha, Jan Vaniš, Kristián Hynek, František Spilka, Ivan Vít, Vidu Gunaratna, Klaus Fuxjäger, Martin Čech, Jan Šuster, Jaromír Šofr, Jessica Horváthová, Tomáš Choura a další.

….

Ukázky z výstavy: já a Honza Ch., fotky z vernisáže: Honza Ch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy 100 let Asociace Českých Kameramanů