Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstav Winterfresh a Argišt Alaverdyan: Simulation

Do 22.2.2019 budou v nově otevřené Garage Gallery Karlin, Vítkova 7a, Praha 8 – Karlín, přístupné dvě výstavy skupinová Winterfresh a Argišt Alaverdyan: Simulation:  Otevřeno St – So 14:00 – 18:00.

Simulation je název výstavy nového obrazového cyklu malíře Argišta Alaverdyana, v němž se zabývá budoucností a robotikou. Skupinová výstava Winterfresh představí pětici autorů, jejichž tendencí je aktivně vstupovat a zasahova do veřejného prostoru. Vystava prezentuje dokumentace akcí jednotlivců z poslední doby v podobě videí a fotografií, které jsou přizpůsobené pro formu prezentace jako svébytného díla. Autory jsou Deana Kolenčíková, Jiří Surůvka, Šimon Sýkora, Pablo Chiereghin a Roza Pogosian.

Simulation 

Výstava nového cyklu obrazů malíře Argišta Alaverdyana se nazývá „Simulation“. Tématem je elektronika současnosti a blízké budoucnosti. Skrze obrazy nám dává Argišt nahlédnout pod povrch strojů, čímž se staví do role „morfologa“. Jakým způsobem a do jaké míry je člověk ve vztahu k této „Simulaci“ je nezřejmé. Napětí může nastat tehdy, zda si nejsme jistí tím, jestli se díváme na stroj nebo jsme jeho součástí. I když jsou obrazy ve vztahu ke kritice společnosti, jak zdůrazňuje autor neutrální, nemůžeme vyvrátit naléhavou povahu prací, díky jejich nebezpečně intenzivní barevnosti.

Winterfresh

Současně probíhajicí výstava s názvem Winterfresh prezentuje pětici autorů, jejichž tendencí je aktivně vstupovat a zasahova do veřejného prostoru. Představuje jednotlivé přístupy k dokumentaci akcí ve formě fotografií a videa, nebo v podobě artefaktů zanechaných na místě uskutečněné performance v prostoru galerie. Náměty dílčích projektů jsou aktuální a vztahují se volně nebo přímo k politickým a jinak sociálním tématům. Každý z vystavujících si pro své vyjádření volí nejruznější prostředky. Pro Pabla Chiereghina je to například vandalismus spáchaný na svém vlastním automobilu za pomocí permanentího nápisu s nimž se následně pohybuje v běžném silničním provozu. Šimon Sýkora ve svém videu představuje sebestylizaci do role extremisty, učastníka demonstrací a událostí spojené s komunitou propagující určitou formu ideologie. Jiří Suruvka naproti tomu, přebírá na sebe podobu a roli konkrétního performera konce devadesátých let, čímž pozoruje a srovnává reakce tehdejšího a současného diváka na zapomenutou performance a otevírá také otázku fenoménu „rekonstrukce“. Roza Pogosian pak vstupuje do prostoru napřímo, skrze instalaci uskutečněné během její performance s názvem „Samovláda“. Poetičtějším způsobem může být vnímaná fotofokumentace několikaměsíčních zásahů na opuštěné benzínce Deany Kolenčíkové, v nichž počítá s divákem, jemuž v průběhu několika měsíců může uniknout kompletní vyznění intervence. Deana však zvolila každý samostatný zásah takovým způsobem, aby se stal pro kolemjdoucí nosným i bez celku, jakým jej následně prezentuje v galerii. Výstava Winterfresh se také zamýšlí nad způsobem prezentace dokumentující performační umění, které se snaží nejen podat zprávu o provedení umělcova záměru, ale představit jej jako dílo, které vzniká paralelně k živým událostem a je schopno se stát svébytným artefaktem. Princip uzpůsobení sebedokumentace jeho autorem může vzbuzovat napětí mezi účelnou estetikou a performancí jako autentickým dílem v reálném čase. S takovou polemikou výstava Winterfresh vědomně pracuje a poskytuje tomuto druhu umění možnost dlohodobější komunikace s publikem, než v okamžicích vzniku jejich záznamů.

Kurátoři: Tomáš Kurečka a Natálie KubíkováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstav Winterfresh a Argišt Alaverdyan: Simulation